Klubber og kontaktpersoner 


Her findes links til sejlklubberne, kontaktinfo for klubformænd og for klubbernes kapsejladskontakter. I e-mail adresserne skal <> erstattes snabel-a - for at beskytte kontaktpersonerne mod spam. Tilføjelser og rettelser sendes til sejlerkredsen@gmail.com.
Viser 53 punkter
SejlklubKontaktE-mail
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
SejlklubKontaktE-mail
Arresø Sejlklub Finn Holm-Petersen holm-petersen><mail.tele.dk 
Bramsnæs Sejlklub Lars Grønlund  lgprivat<>gmail.com 
Bådelauget Nordvest Klaus Sørensen, Formand kristiana.klaus<>gmail.com 
Frederikssund Sejlklub Lotte Moselund, Formand lotte<>oestkajen.dk 
Frederikssund Sejlklub Christian Møller, Dommer crmbm<>post.tele.dk 
Frederikssund Sejlklub Torben Gravenhorst, Klubmåler tgr<>ambu.com 
Frederikssund Sejlklub Ulla Bjerring, Kapkasserer ullabjerring<>gmail.com 
Frederikssund Sejlklub Allan Sørensen, Dommer broendsted<>privat.dk 
Frederikssund Sejlklub Klavs Lund, Kapformand khl<>adr.dk 
Frederiksværk Sejlklub Niels Petersen, Formand sejl-formand<>frv-havn.dk 
Frederiksværk Sejlklub Thomas Nørregaard, Kapformand thomas.noerregaard1<>skolekom.dk 
Havnsø Sejlklub Finn Christensen finn.christensen<>netdyredoktor.dk 
Herslev Strand Sejlklub Lars Jørgen Andresen, Formand lars.andresen<>snaeurope.com 
Herslev Strand Sejlklub Lars Augustesen, Kapformand augustesen<>vip.cybercity.dk  
Herslev Strand Sejlklub (SRPI) Lars Plejdrup, SRPI og kredskontakt lars.plejdrup<>gmail.com 
Holbæk Sejlklub  Peter Monradh, Formand Petermonrad<>hotmail.com 
Holbæk Sejlklub Steen Knudsen, Sejludvalget steen2201<>gmail.com  
Hundested Motor- og Sejlklub Tommy Berg, Formand hms<>postkasse.org 
Hundested Motor- og Sejlklub Poul Jensen, Sejludvalg poul.jensen<>natmus.dk  
Hørby Bådelaug Peer Andersen, Formand peer.andersen<>mail.dk  
Isefjordkredsen, kasserer Connie Andersen Sejlerpigen<>gmail.com 
Jyllinge Sejlklub Brian Skovgaard, Kapudvalget skovgaard4<>live.dk  
Jyllinge Sejlklub Peter Ottesen, Formand peter.ottesen<>post.tele.dk 
Jyllinge Sejlklub Niels Gyr, Kapudvalget fam.gyr<>gmail.com  
Jyllinge Sejlklub Klaus Boje, Kapformand klaus<>boje.cc 
Jægerspris Sejlklub Johs Egede kapsejlads johs3630<>gmail.com 
Jægerspris Sejlklub Kim Kristensen, Formand ikvent<>mail.dk 
Kalundborg Sejlklub Helen Lise Schøler Ungdom hschioler><gmail.com 
Kalundborg Sejlklub Michael Eliasen, Formand formand<>kalundborg-sejlklub.dk 
Lyndby Jollesejlklub Ronny Hilton, Formand ronnyhilton<>gmail.com 
Lyndby Jollesejlklub Bestyrelsen info<>ljs.dk  
Lynæs Windsurfing Club Jesper Boesen jb<>lwc.nu 
Marbæk Sejl- & Motorbådsklub Søren Ødegaard, Kasserer odegaard<>tdcspace.dk 
Marbæk Sejl- & Motorbådsklub Ulla Bjerring, Kapudvalget ub<>pc.dk 
Marbæk Sejl- & Motorbådsklub Karsten Roursgaard, Formand kkroursgaard<>webspeed.dk 
Nykøbing Sjælland Sejlklub Øyvind Kristoffersen, Formand formand<>nk-s.dk 
Nykøbing Sjælland Sejlklub Carsten Brus, Kapudvalget brus<>paradis.dk  
Orø Bådelaug Kim Kennedy, kapsejladsudv. kim<>kapsejler.dk 
Orø Bådelaug Connie Andersen, Isefjordkredsen sejlerkredsen<>gmail.com 
Orø Bådelaug Bjarne Søeborg, kapsejladsudv./Isefjordkredsen bjarne<>kapsejler.dk 
Roskilde Sejlklub Morten Rytter, Formand formand.roskildesejlklub<>gmail.com  
Roskilde Sejlklub Hanne Christensen sejlerskolen Rs.sejlerskole<>gmail.com 
Roskilde Sejlklub Poul Astrup, Afrigger mm. poas<>dtu.dk 
Rørvig Sejlklub Allan Kirk, Formand Akirk<>deloitte.dk 
Sejlklubben Lynæs Henrik Pedersen, Kredsformand henrikped<>get2net.dk 
Sejlklubben Lynæs Frederik Wedel-Heinen, Kapformand lte<>mail.dk 
Sejlklubben Lynæs Nina Vedel Møller, Formand nina.v.moller<>3f.dk 
Sejlklubben Nord Jyllinge Peter Hostrup Rasmussen gamborg_rasmussen<>mail.dk 
Skuldelev Sejlklub Jacques Duelund Mortensen, Juniorleder jdm<>mangor-nagel.dk  
Skuldelev Sejlklub Lasse Gustavson, Formand lasseg<>dlgpost.dk 
Veddelev Strands Bådelaug Per Juel Hansen, Formand pjh<>kmd.dk 
Veddelev Strands Bådelaug Thomas Hermann, Kapudvalget thomas.hermann<>coop.dk 
Webmaster Connie Andersen sejlerkredsen<>gmail.com / sejlerpigen<>gmail.com 
Viser 53 punkter