Cíle činnosti ISCB ČR

Cíle činnosti občanského sdružení mají vědecko-výzkumný a vzdělávací charakter.

K hlavním (zájmovým) činnostem sdružení patří zejména následující aktivity:
 • Organizace odborných setkání, seminářů, krátkých kurzů pro biostatistiky, primárně zaměřených na aplikaci statistických metod v klinické medicíně, bez výběru registračních poplatků
 • Vytvoření základny pro odbornou komunikaci biostatistiků v rámci České republiky, rozvíjení mezinárodních odborných styků
 • Stimulace výzkumu vycházejícího z principů biostatistiky
 • Rozvoj statistických metodologií využívaných v klinickém výzkumu
 • Diskuse návrhu klinických studií, etických aspektů jejich provedení a jejich vzájemné souvislosti
 • Spolupráce s dalšími odbornými společnostmi s cílem posílení a dalšího rozvoje biostatistiky jako vědecké disciplíny
 • Popularizace biostatistiky v rámci široké veřejnosti, národních či mezinárodních organizací působících ve veřejném nebo komerčním sektoru, jejichž zájem resp. činnost souvisí se zdravotnictvím
 • Publikační činnost zaměřená primárně na odborná biostatistická témata

Vedlejší cíle činnosti

Vedlejší činnost občanského sdružení sloužící k získávání finančních prostředků pro realizaci činnosti hlavní (zájmové) spočívá v následujících aktivitách:
 • Organizace seminářů, přednášek a krátkých kurzů pro biostatistiky spojených s výběrem registračních poplatků
 • Vydavatelská činnost v oboru biostatistiky a statistických metod v klinickém výzkumu
 • Statistické zpracování dat související s aplikací statistických metod v klinickém výzkumu

Comments