1706101 Information System for Business Management (ISBM)
กิจกรรมรับเสด็จ

การเข้ารับเสด็จ

กิจกรรมการรับ-ส่งสมเด็จพระเทพฯ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 3 คะแนน (เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้เช็คชื่อและให้คะแนน)

นัดหมายนักศึกษา ณ ตึกอธิการหลังเก่าในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า แต่งกายชุดนักศึกษา 

1. เสื้อนักศึกษา ปักเข็มมหาวิทยาลัย
2. ชาย ใส่ เนคไท ม.อุบล
3. รองเท้า หญิงผ้าใบสีขาว เรียบ ไม่มีเพชร ไม่มีสีอื่น ชาย รองเท้าคัชชูดำ ไม่ใส่ผ้าใบ
4. นักศึกษาหญิง มัดผม ให้เรียบร้อย ด้วยยางสีดำ 
5. ไม่ควรนะทรัพย์สินติดตัวไปเพราะ ทางคณะไม่มีบริการฝากของ
6. เนื่องจากปีนี้ ทางสำนักพระราชวัง เคร่งครัดมาก เรื่องนักศึกษารับเสด็จ หากแต่งกายไม่เรียบร้อย ขออนุญาต ไม่ให้เข้ารับเสด็จและไม
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Jul 14, 2014, 6:07 PM
ć
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Apr 26, 2015, 10:28 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Oct 15, 2013, 12:29 AM
ą
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Nov 28, 2013, 9:32 PM