Als Wethouder


Wethouder Diks

Na de gemeenteraadverkiezingen van 2009 wint Pal-Groenlinks in Leeuwarden. De partij gaat van vier naar  vijf raadszetels, met Isabelle Diks als lijsttrekker. Na een korte periode van onderhandelen, besluiten de partijen PvdA, Pal-Groenlinks en CDA samen weer een college te vormen. Isabelle treedt weer aan als wethouder met een aanzienlijk zwaardere portefeuille dan daarvoor.

 • Cultuur
 • Monumentenzorg
 • HCL
 • Recreatie en Toerisme
 • Coördinatie evenementen
 • Vastgoed
 • Volkshuisvesting
 • Woon en leefmilieu
 • Duurzame ontwikkeling
 • Full Sustainable city
 • Nij Bosma Zathe
 • Groene Ster
 • Beheer openbare ruimte
 • Coördinatie wijkaanpak
 • Onderhoud kapitaalgoederen


Isabelle Diks wordt op 16 december 2008 geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Leeuwarden voor Pal/ Groenlinks. Ze volgt Yvonne Bleize op, die een baan elders betrekt. Ze neemt de portefuille van Bleize over.
 • Cultuur
 • Milieu
 • Energie en water
 • Woon- en leefomgeving

Nevenfuncties
Comments