Home

Isabelle Diks: een bevlogen politica voor GroenLinks met visie en stamina


Politiek

Isabelle Diks is politiek voor GroenLinks actief sinds 1994. 

 • In 1994 begon zij als raadslid in de gemeenteraad van Apeldoorn. Zij werd fractievoorzitter
 • Ook was zij tussen 1994 en 2002 lid van het algemeen bestuur van het regionale waterschap. 
 • Vervolgens als bestuurslid bij de GroenLinks afdeling Gelderland (2002-2003) en later als 
 • lid van de Provinciale Staten in Gelderland (2003-2006), waar zij vicefractievoorzitter was, voorzitter was van de commissie economie en milieu en lid van Statencommissies voor welzijn en algemene bestuur. 
 • Tussen 2006 en 2008 was zij lid van het landelijk partijbestuur van GroenLinks als internationaal secretaris. 
 • In 2006 stond ze ook op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamer op de 10e plaats. 
 • In augustus 2008 verving ze Mariko Peters als Kamerlid voor GroenLinks. Isabelle Diks had internationaal secretaris en specialist in Europese samenwerking de expertise om Peters, de buitenlandwoordvoerder van GroenLinks, tijdelijk te vervangen. Zij trad uit het partijbestuur omdat dit onverenigbaar is met het lidmaatschap van de fractie. 
 • Vanaf 15 december 2008 is zij wethouder van de gemeente Leeuwarden. Dit moment viel samen met het aflopen van haar termijn als vervanger in de Tweede Kamer. 
 • Op 7 maart 2009 werd ze als 7e op de lijst van GroenLinks voor de Europees Parlementsverkiezingen van 2009 gezet. Ze had zelf aangegeven niet voor een verkiesbare plek te willen gaan, omdat ze wethouder in Leeuwarden wil blijven. 
 • In 2010 doet ze mee met de Leeuwarder gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker GroenLinks en kandidaat wethouder. De partij wint de verkiezingen en gaat van vier naar vijf zetels. Isabelle neemt als wethouder weer deel aan een college met de PvdA en het CDA.
 • In 2010 betuigt ze haar steun aan de partij door plaats 25 van de lijst Groenlinks in de te nemen. Ook nu wil ze Leeuwarden niet verlaten.
Links