IRL Rae ajaveeb‎ > ‎Agu Laius‎ > ‎

Valla eelarvest ja populismist

Raivo Uukkivi taob oma foorumis pikemat aega trummi populismist valla juhtimisel. Eelmisel aastal seoses elamualuse maa maamaksust vabastamisega ja mudilasetoetusega. Sellel aastal lisaks ka lasteaia kohatasu tõusuga.

 

Raivo peab vajalikuks:
1. Elamualust maad ei ole vaja maamaksust vabastada.
2. Maamaksu määr tuleb madalal hoida.

3. Mudilastoetus on kurjast, selle raha eest on vaja lasteaiakohti ehitada.

4. Lasteaia kohatasu tõstmine on kurjast, vallavalitsus peab ilma hakkama saama.

5. 2010. aastast meenub ka vallas kulude kokkuhoiuks tehtud ettevõtmiste kritiseerimine.

Kokkuvõttes tähendab see, et vallas pole vaja midagi teha, tuleb leppida sellega, milline tulubaas riigi poolt  antakse ning kui tulu napib, siis näidata näpuga riigi poole, et riigi tõttu ei ole võimalik vallas midagi teha. Kindlasti on see üks poliitiline lähenemine ning seda võib küll populismiks kutsuda.

 

Teine lähenemine on teha piiratud ressursside tingimustes omalt poolt maksimum parima tulemuse saavutamiseks.

Vallale on pandud teatud kohustused, mis ta peab täitma ning talle on antud teatud tulu nende kohustuste täitmiseks: Lisaks üsna piiratud võimalused oma tulu üle iseseisvalt otsustada. Ega suurt midagi reaalselt rakendatavat peale maamaksu määra ja lasteaia kohatasu kehtestamise polegi.  Lisaks muidugi kulude kokkuhoid kõikjal, kus see võimalik on.

 

Pole ilmselt vaja pikalt seletada, et valla peamiseks prioriteediks on uute lasteaiakohtade rajamine.

Selleks tuleb kasutada vallale antud vahendeid ja  instrumente.  

Alustasime nö iseendast -  kulude kokkuhoiust vallas. Likvideerisime ebamajandusliku vallaettevõtte VAHEKO, korrastasime vallavalitsuse struktuuri  ja  valla asutustes töötasu maksmise alused. Kadusid kõikvõimalikud tööpanust hägustavad lisatasud ja staažitasud. Üle sai vaadatud ja korrigeeritud kõik tegevuskulud.

 

Kuna lasteaiakohtade ehitamine ei käi üleöö, siis oli vaja pakkuda teatud kompensatsioon neile peredele, kelle lapsele vallavalitsus ei suuda kohta pakkuda. Kehtestasime mudilasetoetuse.  Kalkulatsiooni aluseks see, et eraldatud toetus ei oleks suurem, kui ühelt inimeselt vallavalitsusele keskmiselt laekuv tulumaksuosa. Põhimõte, et kui vald ei suuda ettenähtud teenust pakkuda, siis ei ole alust ka elanikku maksustada. Mudilasetoetuse positiivne külg on, et kui vallas suureneb pakutavate lasteaiakohtade arv, siis nende kohamaksumuseks ei ole vaja väga ulatuslikult eelarvest vahendeid juurde  otsida, vaid samal ajal väheneb ju ka makstavate mudilastoetuste arv. See vabanev raha katab suures ulatuses lisanduvad kohamaksu kulud.

 

Täiesti populistlik on kriitika, kus pakutakse, et jätkem mudilasetoetus maksmata ja ehitagem selle raha eest uusi lasteaiakohti. Paraku ei saa lasteaiakohti ehitada ühe-kahe ega ka kümne koha kaupa, vaid korraga tuleb valmis ehitada kogu lasteaed. Nii ei too mudilasetoetuse mittemaksmine uute lasteaiakohtade valmimist lähemale. Küll aga seab aastateks pooled valla lapsevanemad väga raskesse olukorda. Seda soovib Raivo Uukkivi ning sotsid ja keskid ilmselt, sest Raivo räägib nende mõlema eest.

 

Vallas on suured arenguvajadused, mis kohustab otsima tulude suurendamise võimalusi. Üheks selleks on maamaks. Volikogu otsustas tõsta maamaksumäära seadusega lubatud maksimumini. Mõistlik, sest seda maksu maksavad ka valla territooriumil paiknevad äriühingud ja ka valla elanike registris mitteolevad, kuid vallas maad omavad inimesed, kes kasutavad küll valla teenuseid (teed, valgustus, lumetõrje jt), kuid peaaegu ei kata neid kulusid.  Valla elanike maksukergenduseks rakendati elamualuse maa maksuvabastus. Esialgu katseliselt 500 m2, järgmisel aastal 1000 m2 ulatuses.

 

Ja veel kord lasteaia kohatasust. Valla arengukava kohaselt lisandub lähiaastatel vallas üle 500 lasteaiakoha. Sellest 80 kohta 2012.a. lõpuks Lagedil ja 240 kohta 2013. aastal Peetris. Lasteaiakoha ülalpidamine maksab vallale 196 eurot lapse kohta kuus, millest seni tasusid lapsevanemad 27.80 eurot. Lisanduvad täiendavad lasteaiakohad tähendavad lisakulu vallale kohtade arv korrutatuna 196 eurot.  Analüüs näitab, et sellist alushariduse kulu kasvu (196 – 27.80 = 168,2 eurot) ei kannata vallaeelarve välja, sest unarusse ei saa jätta ka valla teiste ülesannete täitmist.  168,2 eurot ületab valla eelarvesse ühelt inimeselt laekuva tulumaksuosa.  Siit tuleneb vajadus suurendada pere panust lasteaia kohamaksu katmisel. Valla eelarvele on üsna pingeline ka 149 (196 – 47) eurot koha eest. Eriti arvestades, et vähem makstakse alates teisest lapsest ja toimetulekuprobleemide korral. Kuid selle puudujääva osaga saab valla eelarve hakkama.

 

Tehtu tulemusel on valla eelarve viidud jätkusuutlikuks, ja võimalikult võrdselt koheldakse kõiki elanikerühmi. See võimaldab järgmise 4-5 aasta jooksul suunata vahendeid ka oluliste probleemide lahendamisse.

 

Niisiis – kindlasti olen nõus Raivoga, et populistlikult ei saa ega tohi valda juhtida. Kahjuks aga selgub, et oponendi süüdistused just ongi populistlikud, mida ei tohiks lubada vallavõimu teostamise juurde. On ju populism, kui vaidlustada kulude kokkuhoidmiseks tehtavad tegevused ja samal ajal ka tulude suurendamiseks tehtavad tegevused. Populism on ka see, kui taotleda, et jätta osa valla elanikke, kellele vald ei suuda hetkel pakkuda lasteaiakohta, oma probleemidega üksi ning panustada nende toetusele, kellele vald osutab odavaid avalikke teenuseid.

 

Agu Laius

11. detsembril 2011.a.

Comments