IRL Rae ajaveeb‎ > ‎Agu Laius‎ > ‎

Ümberrivistumine Rae vallavolikogu opositsioonis – ikka RU diktaadi all

On teada uudis, et keskerakondlasest opositsiooniliider valla volikogus otsustas lahkuda erakonnast, kuna ei saanud loodetud kohta ei Riigikogus ega ka midagi selle kompensatsiooniks. Kõik see tuleb välja tema enda avaldusest.

Keskerakonna osakond valis Enn Männi  uueks juhiks, kes on ka volikogu liige ning oli lootus, et muutub ka senine keskerakonna  ebaadekvaatne lahmimine volikogus ja saab asuda sisulisele koostööle.
 
Tegin Enn Männile ettepaneku kokku saada ja asju arutada ja pidada ka edaspidi regulaarselt konsultatsioone. Kohtusime ja esimeseks sisuliseks kokkuleppeks oli, et  keskerakond esitab omalt poolt volikogu revisjonikomisjoni esimehe kandidaadi ja liikme juhul, kui Mati Prits ikkagi ei soovi olla komisjoni liige.

Koalitsiooni poolelt andsin ka teada ja selgitasin, et me ei aktsepteeri RU-d komisjoni esimehena.

Enn Mänd lubas kokkuleppest lähtudes tegutseda, pidas seda õigeks lahenduseks ning kuna ta ei saanud oma seltskonnas sellega mai istungiks hakkama, siis leppisime täiendavalt kokku, et lahendame revisjonikomisjoni liikmete küsimuse juuni volikogu istungil ning enne seda teemat ei tõstata.
 
Kõik on aga läinud vastupidi kokkulepitule. Olen helistanud Enn Männile sooviga saada teada nende ettepanekuid, kuid vastuseks olen saanud pidevalt tähtaja edasilükkamise keskerakonna kandidaatide esitamisel. Nüüd on selgunud, et Enn Mänd ei ole tegelikult keskerakonna osakonna juht, seda juhib endiselt RU, nüüd siis parteituna.
 

25. mail toimus volikogu istung, mille vaba sõnavõtu ajal esitas keskerakondlasest volikogu liige Aadi Potter küsimusi revisjonikomisjoni liikme Mati Pritsi liikmelisuse kohta. Vastavalt põhimäärusele saab vaba sõnavõtu ajal volikogu liige küsimusi küll esitada, aga selle järel arutelu ei avata ja nii ei saa keegi vastata ka esitatud küsimustele.

Samas oli kogu asjade käik küsimuse esitajale teada ja ta ilmutas nii umbusaldust Enn Männi suhtes ja lojaalsust RU suhtes. On näha, et keskerakonna nimekiri on lõhestunud. RU juhtimisel on moodustatud fraktsioon Rae Kodanik, millest jäid eemale Enn Mänd ja Indrek Uuemaa. Ülejäänud on edasi RU diktaadi all.
 
RU püüab halva mängu juures teha head näga ja  seletada, et Uuemaa jäi eemale, kuna kardab sanktsioone vallavalitsuse poolt. See on vahendeid valimata vallavalitsuse kui ka Indrek Uuemaa ründamine. Uuemaa paraku ei allu mõtlematult RU kontrollile. Kui vallavalitsusel oleks mõttes Uuemaa vabastamine koolijuhi kohalt, oleks seda võinud teha juba mullu. Nii, nagu seda tegi RU võimul olles IRL liikmest Lagedi koolijuhiga, kelle asendas kähku küündimatu keskerakondlasega.
 
Keskerakonna nimekirjas volikogus olev Mati Prits, kes kandideeris, andis selleks nõusoleku  ja sai ka revisjonikomisjoni liikmeks valituks, on pärast valituks osutumist RU surve all esitanud kaks korda revisjonikomisjoni liikmest tagasiastumise avalduse. Paraku ei ole ta seda teinud, kas teadlikult või mitte, kooskõlas KOKS-iga ja nii ei ole saanud ka teda komisjoni liikmest vabastada. Võib hakata arvama, et on teinud nii teadlikult, sest nagu RU kirjatöödest foorumis selgub, on  ta asjade käigust hästi informeeritud ning oleks võinud soovi korral soovitada Mati Pritsil ka korrektse avalduse esitada. Tundub, et oli soov ka selle abil hakata intriigi punuma. Kui komisjoni liige oleks seadusele mittevastavalt vabastatud, oleks saanud kõvasti protestida.
 
Olen saatnud asjakohase kirja koos väljavõttega seadusest Mati Pritsile ja Enn Männile. Ehk hulgakesi koos jõuavad selgusele, mida nad ikkagi soovivad ja hakkavad ka vastavalt tegutsema.
 
Hetkel on revisjonikomisjon neljaliikmelisena olemas vastupidi RU avalikkust eksitavatele teadaandmistele. Komisjon saab oma tööd teha ka kolmeliikmelisena, sest KOKS nõuab, et komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline.
 
Igal juhul on õigus RU-l, kui väidab, et kui opositsioon jääb endale kindlaks, siis revisjonikomisjon ei hakkagi tööle. Jah, kui poolteise aasta jooksul ei ole leidunud opositsioonis kandidaate revisjonikomisjoni liikmeks, siis see tõesti tööle ei hakka.  RU ise on aga ennast ilmutanud destruktiivse tegelasena, kelle ainsaks sihiks on sõimata vallavalitsust ja koalitsiooni. Selline tegutsemine ei ole küll näidanud, et tema huviks oleks valla asjade korrektsuse ja seadustele vastavuse jälgimine, vaid üksnes vallavõimu töö takistamine. Revisjonikomisjonis olles saab seda väga energiliselt teha esitades vaid nõudmisi vallavõimule ja eemaldades selle nii valla igapäevasest juhtimisest. Koalitsioonil ei ole põhjendatult soovi talle selleks veel ühte tööriista anda.
 
Oma tahtmatust koostööd teha ilmutas RU juba võimuvahetuse järel, kui kohtusin ka temaga, et arutada koostööd opositsiooniga. Kajastasin seda ka ajaveebis. Ta keeldus sellest ning kuigi volikogu esimehe poolne valmisolek jäi alles, ei ole RU ilmutanud seni tahet koostööd teha.
 

Agu Laius

P.S. Vallavolikogu komisjonide tehtud otsused on vastavalt põhimäärusele volikogule soovituslikud. Protokolliline otsus võetakse vastu, kui volikogu esimees on esitanud ettepaneku ja keegi ei nõua selle hääletamist. Kisa-kära, eriti foorumis praalides, võib küll teha, aga sellest jääb väheks, kui ei tule konkreetset ettepanekut.

P.P.S. RU pidev jutt mittelähtumisest valla põhimäärusest on sama valikuline poliitiline trikk, nagu tema puhul iga seadusegi tõlgendamine. Kui keegi on vallavõimu juures seadusi rikkunud ja kuritarvitanud, siis tegi seda RU vallavanemana (olen sellest varemgi ajaveebis kirjutanud).
28. mail 2011
Comments