IRL Rae ajaveeb‎ > ‎Agu Laius‎ > ‎

Revisjonikomisjonist 2010 - 2011

Olen vallavolikogu revisjonikomisjonist mitmel puhul kirjutanud ja ühega neist võib tutvuda siin, aga ka  teisteski ajaveebi lugudes.  Teatud määral puudutasime revisjonikomisjoni tööd ka IRL Rae blogis teema „Rae valla põhimäärusest“ arutelu käigus.

 

Probleeme volikogu revisjonikomisjoni tööga on olnud. Alates sellest, et komisjoni esimeheks on koalitsiooni liige, kuni selleni, et opositsioon ei soovigi komisjoni omalt poolt liikmeid esitada.

 

Ülo Timuska ei taotlenud seda kohta ise, vaid nõustus 2010. aasta kevadel kandideerima, kui koalitsiooni moodustumise järel selgus, et opositsioon ei esitagi oma kandidaati revisjonikomisjoni esimehe kohale. Ülo Timuska kandideerimine oli sundkäik, mida nüüd koalitsioonile ette heidetakse.

 

Proovisin 2010.a kevadel tekkinud olukorda lahendada, kui kohtusime Raivoga ja tegin talle ettepaneku kandideerida revisjonikomisjoni esimeheks. Siis Raivo  keeldus ja põhjendas, et tal ei ole sobilik anda hinnangut vallavalitsuse 2009.a. tööle.  Ettekäändena hea, kuid revisjonikomisjon oleks saanud aasta jooksul kontrollida uue vallavalitsuse tööd. Pealegi ei tee kontrollimisi mitte revisjonikomisjoni esimees ainuisikuliselt, vaid iga kontrollimist arutatakse komisjoni koosolekul ning seejärel vallavalitsuses ja volikogus.
 

Nii oli mõne kuu jooksul opositsioonile juba 2 korda tehtud ettepanek hakata juhtima revisjonikomisjoni tööd. 

 

12.04. 2011 istungil tegime katse suurendada revisjonikomisjoni liikmete arvu 3-lt 4-le  ja valida 2 uut liiget, sest järjekordne keskerakonna nimekirjas olev volikogu liige loobus volikogus (ühtlasi ka komisjonis)  töötamast. Valisimegi kaks uut liiget – Ramses Alliksoo ja Mati Pritsi (opositsiooni liige). Mati Prits aga andis kohe pärast valimist teada, et kavatseb tagasi astuda. Tegi seda juunis, kuna varem ei suutnud selleks korrektset avaldust kirjutada. Kandideeris ka Raivo Uukkivi, aga ei saanud piisavalt toetushääli (opositsiooni poolt väike valearvestus).

 

Kolmas kord proovisin aprillis-mais 2011, kui arutasin revisjonikomisjoni teemat Enn Männiga – uue keskerakonna kohaliku juhiga. Sain temalt lubaduse, et nad esitavad kandidaadi revisjonikomisjoni esimehe kohale. Hiljem palus ajapikendust. 14.06 istungi eel ei suvatsenud Enn Mänd vastata enam isegi telefonile, kui soovisin temalt vastust lubaduse täitmise asjas. Ei pakkunud opositsiooni poolt ka liiget revisjonikomisjoni. Polnud parata, pidin ettevalmistatud eelnõu istungi päevakorrast tagasi võtma.

 

Volikogu opositsioon on tegutsenud nii, et revisjonikomisjoni töö olekski pidevalt häiritud, et saaks selle üle lokku lüüa. Vastutuse võtmise soovi neil ei ole olnud. Seda kinnitab pärast 14.06 istungit Raivo oma foorumis esitatud avaldus, kus  keskerakonna nimekirja uus fraktsioon annab teada, et ei kavatsegi kandidaate revisjonikomisjoni liikmeks esitada.  Saime teada, et  opositsioonil ei olegi soovi revisjonikomisjoni töös osaleda.

 

Kõigest sellest nopib opositsioon ja mõni kommentaator üles pseudoprobleemi, kas volikogu töötab vastavalt KOKSile, sest mitmel korral ei ole komisjonis olnud 3 liiget, nagu KOKS ette näeb. Ei ole olnud ega saanudki olla, sest korduvalt on järjekordne opositsiooni esindaja peatanud oma volikogu või komisjoni liikmelisuse.  Olukorda, kus revisjonikomisjonil on KOKSis ettenähtust vähem liikmeid, ei ole võimalik vältida, sest revisjonikomisjoni liige saab tagasi astuda avalduse esitamisele järgmisest päevast, volikogu saab kokku kutsuda mitte varem, kui 5 päeva pärast istungi kutse väljasaatmist. Volikogu istungi kokkukutsumiseks peab eelnevalt olema nii eelnõu kui ka teadmine, et on olemas kandidaate komisjoni liikmeks.

 

Püüdsime seda opositsiooniliikmete kiiret voolavust volikogus leevendada 4-liikmelise revisjonikomisjoniga, kuid komisjoni liikme esitamisest keeldumine sundis ka seda otsust ümber vaatama ja piirduma ikkagi 3-liikmelise revisjonikomisjoniga. Arutame seda volikogu istungil augustis.

 

Nii olengi poolteise aasta jooksul korduvalt konsulteerinud opositsiooniliidritega revisjonikomisjoni ja selle esimehe teemadel, aga vastuseks olen saanud vaid äraülemisi või lubadustest taganemisi. Olen ka teada andnud valmisolekust edasisteks konsultatsioonideks, kuid kumbki opositsiooniliider ei ole selleks kontakti võtnud. Ise ma uut katset enam ei algata – nüüd ootan konstruktiivseid ettepanekuid opositsiooni poolelt.

 

Eks kõigest sellest tuleb ka aru saada. Volikogu liikmetel puudub piisav kompetents, mõnel ka tahtmine, volikogus tööd teha. Sellest on aru saanud ka seaduseandja, kui sätestas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses KOKS-is tehtavad muudatused, mille kohaselt võib revisjonikomisjoni valida pädevaid asjatundjaid  ka nende hulgast, kes ei ole volikogu liikmed. Kahjuks hakkab see muudatus kehtima alles 1.01.2013.a.


Seni on valla põhimääruses § 35 lõike 3 alusel olemas võimalus kasutada revideerimisel asjatundjate abi.  Sisulised võimalused komisjoni tööks on olemas, puudub aga opositsiooni tahe selles töös osaleda.
 
Agu Laius
1. august 2011

 

 

 

Comments