IRL Rae ajaveeb‎ > ‎Agu Laius‎ > ‎

Põhimääruse täiendamisest

Valla uus põhimäärus on töötanud hästi ja esile on tulnud vaid vähesed probleemsed sätted. Mõned põhimääruse sätted või nende sõnastused siiski vajavad täpsustamist üheselt mõistatavuse huvides või selgema käitumisjuhise andmist seal.
 
Raivo Uukkivi esitas volikogule vastava eelnõu (vt lisa eelnõu PM muutmsieks).
Omalt poolt lisasin veel mõned täiendus- ja muudatusettepanekud ja esitasin omapoolse sõanstuse mõne Raivo pakutud ettepaneku osas (vt lisa PÕHIMÄÄRUS...).
 
Volikogu liikmete ettepanekud on oodatud kuni 15. oktoobrini. Huvitatud vallaelanikud võivad oma ettepanekuid esitada volikogu liikmetele.
 
Agu Laius
4.10.2011.a.
 
ĉ
Irl Rae,
4 Oct 2011, 05:39
ĉ
Irl Rae,
4 Oct 2011, 05:39
Comments