IRL Rae ajaveeb‎ > ‎Agu Laius‎ > ‎

Keskkonnakaitse kriitikast vallas

On meeldiv, kui valla elanikud ja volikogu liikmed seisavad valla keskkonna paremaks muutmise eest. Nii üheskoos suudame seda ka paremaks muuta.  Vallavalitsus on iga tähelepanujuhtimist võtnud väga tõsiselt ja nii on mõnigi asi korda saanud.

Nüüd võttis aga volikogu liige Raivo Uukkivi ka selle teema oma relvastusse, et sõdida vallavalitsusega ja seekord ennekõike vallavanemaga. Kirjutab sellest oma kodulehel.  Püüdsin minagi selles asjas selgust saada. Vallavanem andis sellele vastuse 7.07 volikogu istungi. Lahkame seda kirjutist.

Karuputke tõrjumine

Karuputke levik on probleemiks kogu Eestis. Karuputke tõrjumise sildi all vallavanema materdamise juures ei unusta Raivo ennast esile tõsta, kui tublit karuputke tõrjujat. Nimetab, et seda tegi hästi Ege Kibuspuu. Ege töötab sellel ametikohal ka praegu ja täidab samu ülesandeid. Nii ründab Uukkivi ka vallaametnikke. Ikka, et näidata, kui tubli ta ise oli, sest tema võimul olles töötas ametnik hästi.

Karuputke abil on hea rünnata. See on tõeti väga elujõuline umbrohi ning tema hävitamine on väga keeruline, aeganõudev ja vajab palju vahendeid, et seda edukalt teha.
Karuputke tõrjumisega valla territooriumil tegelevad riik ja vald. Kummalgi omad pinnad, millelt vaja putke tõrjuda.  Riigi pinnad võib leida GIS portaalist, ülejäänuga tegeleb vallavalitsus alates sellise jaotuse tekkimisest 2005 aastal. Enne seda tõrjus karuputke vallavalitsus  2003 terves mahus omavahenditest ja 2004-2005 koostöös KIKiga. Alates 2006 kuuluvad suured alad keskkonnaameti ca (ligi 90% ulatuses kogu mahust) ning väiksemad alad vallavalitsuse pädevusse. Fotod Uukkivi blogis on Rae mõisast ja seal peab toimetama riik.

Valla poolt on putke tõrjumiseks 2011. aastal eraldatud 3196,00 eurot ja seda tööd tehakse.

Jäätmete ladustamine valla territooriumil

Selles teemas on valvur välja noppinud asfaldijäätmete ladustamise. Jah, kindlasti on vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega tulnud ette, et kaevisehunnikutes juhtub olema ka asfaldijäätmeid.  Selle üle tehakse järelvalvet ja on algatatud väärteo menetlus. Aga teab Uukkivigi, et tegija tegemine jättis palju soovida ja ta on nüüdseks pankrotieelses seisus ning Elveso on objekti lepingu temaga üles öeldud.

Uukkivi kirjutab ka konkreetsest asfaldi ladustamisest valla poolt Kiviluksile rendile antud territooriumil Luure maaüksusel  ja esitab selle kohta foto. Jätab aga viitamata, kus see asfaldi ladustamine toimub.

See toimub aga kohas, mis ongi vallavalitsuse poolt selleks otstarbeks ette nähtud. Ta ise oli selle loa andmise ajal vallavanem.  Kiviluks esitas keskkonnaametile 2007 jäätmeloa taotluse, mille vallavalitsus kooskõlastas ja see sisaldas ka asfaldiäätmete purustamist ja ladustamist ning selle loa saamise järgselt sõlmis vald Kiviluksiga ka lepingu. Nii eksitab Uukkivi lugejat jälle teadlikult.

Väljaheidete purgimine lahtise taeva all

Uukkivi eksitab lugejat jällegi teadlikult ning püüab jätta muljet, et sinna tuuakse fekaale kõikjalt ja see on jäänud vallavalitsusel tähelepanuta. Biomuda ja ........  (nii, nagu Uukkivi seda nimetab) on ikka kaks erinevat asja.

Uukkivi teab hästi, et Jüri aleviku biotiikide tehnoloogia on selline, kus neid on aeg-ajalt vaja puhastada ja tiikides olev sete tõsta selleks ettenähtud platsidele, kus see edasi käärib enne, kui saab põllule vedada.  Just eksitamiseks kasutas ta mõistet „purgimine“, mis lugejaile tähendab ennekõike purgimisautoga ühiskanalisatsiooniga ühendamata kogumispaakide tühjendamist ja selle väljalaskmist selleks ettenähtud kohal.

Mida lõpetuseks öelda? Nii võib, aga nii ei ole ilus. Paraku on aga iga poliitik sedavõrd eetiline, kui ta on. Mõni ründab eneseupitamise nimel vahendeid valimata kõiki ja kõike. Millised poliitikud vallavolikogusse valida, sõltub aga valijatest. On hea, et mõned poliitikuid oma kirjatööde kaudu oma eetilisusest selgelt teada annavad.

Agu Laius

12.07.2011

Comments