IRL Rae valla osakond

 
 
AKTUAALNE JA UUDISED

Kohalike omavalitsuste valimised 2013.a.
 
IRL Rae programm Rae vallavolikogu valimisteks (ava kogu valimisprogramm >>)

 

IRL Rae 10 peamist lubadust 2013.a. Rae vallavolikogu valimisteks

Nelja aastaga on Rae vald võimuliidu vedamisel teinud arenguhüppe: valla eelarvepoliitika on stabiilne ja konservatiivne, edenenud on elu-keskkond ja -kvaliteet, ehitatud on 400 lasteaiakohta, valla kogukond on ühtsem, korrastatud on valla juhtimine, ELVESO töötab tulemuslikult.  

Jätkame valla juhtimist ausalt, avatult ja hoolivalt!

Ajame Rae valla asja!

 

1.    Oleme loonud 400 lasteaiakohta Assakul, Lagedil, Peetris ja Jüris.  Jätkame kavakindlalt lasteaiakohtade loomist. Rajame 500 uut lasteaiakohta (Peetri, Jüri, Lagedi) ja lõpetame lasteaiakohtade puuduse vallas.

2.    Renoveerisime Lagedi kooli, laiendasime Peetri kooli. Ehitame ligi 300 uut õpilaskohta Jüri Gümnaasiumis, loome juurde õpilaskohti Peetri koolis, jätkavad Lagedi ja Vaida koolid.

3.    Kehtestasime mudilastoetuse lapsevanematele, kellele vald ei suuda pakkuda lasteaiakohta. Suurendame toetust valla lasteaiakoha maksumuseni

4.    Korrastasime valla sotsiaal- ja peretoetused ja võimalusel suurendame toetusi. Kehtestame  uued toetused  üksikvanematele. Toetuste tingimuseks seame eelmisel aastal elanike registris olemise.

5.    Üle 63-aastastele vallaelanikele töötame välja ja rakendame täiendavalt hambaravi osalise hüvitamise korra kuni 40 eurot aastas.

6.    Avasime ühistranspordi liini Peetri alevikku. Töötame läbi ja rakendame täiendavad võimalused ühistranspordi, sh siseliinide arendamiseks.

7.    Andsime Rae koolimaja vallaelanike seltsitegevuseks. Loome seal uusi võimalusi,  investeerime igal aastal hoone kordategemiseks vähemalt 20 000 eurot.

8.    Rekonstrueerime teid ja tänavaid:  Betooni tänav, Nabala tee,  Kodala piirkonna tänavad. Muudame tolmuvabaks: Ülase tee, Meelespea tee, Golfi tee, Liiva tee osaliselt.

9.    Oleme koostöös elanikega parandanud lõpetamata arenduste elukeskkonda: vesi, kanalisatsioon, teed, tänavavalgustus, haljastus. Jätkame koostöös elanikega sihikindlalt lõpetamata arenduste taristu rajamist.

10.  Erilise tähelepanu alla võtame suhtlemise vallaelanikega ja nende teenindamise vallavalitsuses. Suhtlemine on väärikas ja pädev, kirjadele vastatakse, elanike teavitamine on läbimõeldum.  Volikogu liikmed on vallaelanikega suhtlemisel aktiivsed.

 

 IRL Rae valimisnimekiri Rae vallavolikogu 2013.a. valimisteks

 
 
 

 Priit Põldmäe,  nr 101

Rae Vallavolikogu liige, IRL vallavanema kandidaat.

Lõpetanud Tallinna Tehnika Ülikooli mehhaanika insenerina ja tehnikaõpetajana ning oman haridusteaduse magistri kraadi.

Elveso nõukogu esimees ja Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi juhatuse liige.

Olen põliste juurtega kohalik elanik ja pean väga oluliseks hea elukeskonna loomist kogu Rae vallas!

Valimisvideo >>>

 

  Agu Laius, nr 102  cv      

Rae Vallavolikogu esimees, IRL Rae vallavolikogu esimehe kandidaat.

Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteadlasena.

Elan Jüris üle 30 aasta.

Töötan SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatajana.

Vallavõim töötab tulemuslikult, kui vallavalitsuse liikmed ja valla ametnikud suhtlevad väärikalt vallaelanikega. Võtan selle saavutamise oma südameasjaks.    Loe veel >>>

 

Ülo Timuska, nr 103 

Ülo teab, et terves kehas on ka terve vaim. Tema Rae vallavolikogus olemise ajal ja toetusel on rajatud koolide juurde sportimisvõimalused nii suvel kui ka talvel. Iga kooli juures peab olema suusarada ja liuväli . Nii on viimased aastad olnud. Olulsielt  on suurenenud Rae valla laste võimalus suvel töötada ja taskuraha teenida. Kui neli aastat tagasi said suvel tööd ligikaudu kakskümmend last, siis sellel aastal juba ligi kakssada last.
Ülo peab väga oluliseks oma kodumaa kaitset. Ta on kaitseliitlane aastast 1990 ning on saamas uut hoogu sisse kohalikus kaitseliidu tegevusele.

 

Margus Laula, nr 104 

Aktiivne ja tegus inimene. Peab oluliseks ka kõike seda, mis koduõuest väljaspool toimub: Peetri alevikuvanem, vallavolikogu keskkonnakomisjoni liige, Peetri külaseltsi asutaja- ja juhatuse liige ning Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi juhatuse liige, Kaitseliidu Jüri kompanii kaitseliitlane.

Margus on kodukoha patrioot, kes seisab selle eest, et inimestel oleks vallas hea ja turvaline elada.

Kui tihe elutempo võimaldab, siis käib Margus vabal ajal kalal ja tegeleb seltskonnatantsuga.

 

    Aleksander Torjus,      nr 105

Kauaaegne Ülejõe küla külavanem, aktiivne külaelu edendaja Rae vallas, põline vallaelanik.   Kirjanik, „Eesti Mälu“ raamatusarja viimase, viiekümnenda, raamatu autor ja illustreerija.

Tähelepanu alla tahab Aleksander võtta lasteaiakohad, ühistranspordi ja vallamaja töö.

Vallamaja töö peab paremaks muutuma. Iga vallaelaniku mure ja sõnum peab ametnikeni jõudma ja lahenduse saama! Loe lisaks >>>

 

 

Sirly Poolma, nr 106

Sirly on mitmekülgne ja tegus noor naisterahvas, kes põhitöökoha ja kolme toreda lapse kõrvalt täidab Suuresta küla vanema ülesandeid. Ta on puutunud kokku mitmete ametitega: lasteaias õpetaja abi, kokk, kuller, kullerite vahetusevanem ja töötanud kaubanduses.

Sirlyle meeldib inimestega suhelda ning leida kliendi jaoks parim lahendus. Sirly on abivalmis ning suurepärane kuulaja ja nõuandja, aidanud paljusid inimesi.

Sirly jaoks on oluline oma küla edendamine ja kodu eest hoolitsemine. Ta on avatud suhtleja ning ei kohku ka tõsisemate väljakutsete ees.

 

 Taivo Laherand, nr 107

Taivo on 14 aastat Suursoo külavanem. Ta on elanud  suurema osa oma elust esivanemate talus, mis on kenaks koduks abikaasale ja kolmele lapsele. Taivo on juhtinud Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi, on selle asutajaliige ning hetkel Rae Vallavolikogu liige. Ameteid on Taivo pidanud mitmes eluvaldkonnas. Teda huvitab vanatehnika taastamine, kogumine.

Taivo on veendunud, et ääremaal saab elada täisväärtuslikku elu ning  panustab selleks, kaasab kogukonda ning tahab seda ka tulevikus teha. 

 

   Iveta Tomera-Vahter,  nr 108

Iveta elab üle 10 aasta Rae vallas, viimased viis Karla küla Andrekse asumis ja on MTÜ Andrekse Tulevik juhatuse liige, kus  asumi probleemide lahendamine on tema südame asjaks.

Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste erialal ning on Rae valla alaealisteasjade ja sotsiaalkomisjoni liige. Kodus on Ivetal kasvamas kaks asjalikku ja tublit poega.

Iveta pühendub sotsiaalvaldkonnale  ning laste ja noorte teemadele. Töötab Tervise Arengu Instituudis narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise osakonnas vanemspetsialistina.

 

 Raul Rannaste, nr 109 

Olles kursis finantsmaailmaga olen valla  finantsidel nö hobi korras silma peal hoidnud ka senimaani, kuid juhul kui peaksin saama volikokku valitud, siis seda enam pühenduksin valla rahaasjadel pilgu peal hoidmisele. Rutakalt tehtud rumaluste eos ära hoidmine on igal juhul mõistlikum kui võimalik hilisem vigade parandamine, nagu võib tõdeda mitmete teiste Harjumaa omavalitsuste käekäiku jälgides, kes paljudes aspektides Rae vallaga sarnased on, kuid kelle rahandusseis mitmete ebamõistlike otsuste tagajärjel kaugeltki Raega võrreldav ei ole. Loe pikemalt >>>

 

Rain Tarto, nr 110 

Rain on maalähedane mees, kes ei pelga rasket tööd. Ta elab Jüris ning plaanib oma tuleviku siduda Rae vallaga.

Rain lõpetas Jüri gümnaasiumi 2012. aastal ning õpib ja töötab hetkel põllumajanduse erialal. Tema hobideks on rahvatants ning vabadel hetkedel käib ta kalal.

Raini jaoks on oluline noorte heaolu ning et neil oleks erinevaid võimalusi tegeleda asjadega, mis neile meeldivad. Rain peab  oluliseks põllumajanduse säilitamist ning maaläheduse hoidmist Rae vallas.

 

Triin Kangur, nr 111

Triin on noor ja tegus kolme lapse ema, kelle südameasjaks on Eesti haridus. Alates 2009. aastast tegeleb Triin lastele ja noortele suunatud teavitusprojektiga „Targalt internetis“, mille eesmärk on suunata noori teadlikule ja vastutustundlikule veebikasutusele. Lisaks põhitööle juhib Triin pereettevõtet ja korraldab lastelaagreid, millest paljud Rae valla lapsed möödunud suvel osa võtsid. Et Peetri alevikus toimuvaga hästi kursis olla ja omalt poolt koduümbruse edendamisele kaasa aidata, liitus Triin kevadel Peetri Seltsiga.

Loe veel >>>

 

Indrek Kermon, nr 112

Indrek on suurepärane suhtleja ja aktiivne ettevõtja Rae vallas, keda ei heiduta ükski raskus. Ta on lõpetanud Tallinna Ühisgümnaasiumi ning lõpetamisel on Tallinna Ülikooli rekreatsiooniteaduste magistriõpe.

Indrek osaleb Rae valla sotsiaalkomisjoni töös ning töötab igapäevaselt Rae vallas ettevõtjana osaühingus Rehvid Pluss ja suvekuudel veeatraktsioonid.ee-s. Vabal ajal leiab Indreku matkamas kas üksi või matkajuhina jalgsi, tõukekelgu või süstaga. Kiirelt arenevas Rae vallas peab Indrek oluliseks avatud ja jätkusuutlikku juhtimist.

 

Jaana Nirk, nr 113

Jaana on positiivne, rõõmsameelne ja teotahteline inimene, kes soovib oma elu pühendada riigi teenimisele. Jaana elab juba viimased neliteist aastat väikeses ning talle armsas Patika külas. Vaatamata väiksusele on Patika aktiivne ja tubli Rae valla küla.

Hetkel õpib Jaana Tallinnas õigusteadust ning soovib oma teadmiste ja oskustega igati toetada Rae valla arengut. Vabal ajal meeldib Jaanale lugeda raamatuid ning suur osa kuulub ka trennile. Sport annab Jaanale nii palju vajaminevat energiat ning tänu sellele  suudab ta olla alati energiline, entusiastlik ja säilitada  positiivsust.

 

Peeter Lorents, nr 114

Pensionär. Viimati BMW haldusjuht 6 aaastat, Mustamäe Haridusosakonna asejuhataja 7aastat.

Kahekordne vanaisa.Veskitaguse külavanem. IRL Rae juhatuse ja Rae spordiklubi nõukogu liige.

Pean lugu tegutsemishimulistest ja ausatest inimestest. Püüan nõu ja jõuga kaasa aidata valimisprogrammi täitmisele. Põhimureks Veskitaguse sild, eakate sportimisvõimalused ja 

suhtlus valda oma muredega pöörduvate elanikega.

 

Teeme koos valla paremaks

 

Kersti Peterson, nr 115

Probleemseid noori ei ole olemas. Noortel on probleemid.   Meie, täiskasvanud,    peaksime    püüdma neid lahendada. Tihti on probleemid just lastevanematel.

Pean oluliseks alaealiste komisjoni tööd. Tahan, et komisjon oleks eelkõige valikute pakkumise kohaks, kuidas leida olukorrast väljapääs, mitte karistusasutus.

Üksikvanemad on jäänud teiste peremudelite kõrval märkamatuks, soovin seda olukorda muuta.

 

Tiit Teder, nr 116

Tiit on asjatundlik ja ettevõtlik ning väärtustab ausust ja läbipaistvust. Tiit on hariduselt ehitusinsener-tehnoloog ning ettevõtte OÜ Villevar juhtaja. Viimased 18 aastat on ta tegelenud kinnisvara korrashoiu valdkonnaga ning on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu juhatuse liige.

2002-2005 oli ta Rae vallavolikogu liige ning praegu volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liige. Tiit tegeleb Lagedi korteriühistutega. 

Tiit peab oluliseks, et valla juhtimine oleks aus ja läbipaistev ning valla juhtimises osaleksid kompetentsed ja oma valdkonda tundvad inimesed.

 

 Nele Noorkikas, nr 117

Nelet huvitavad eelkõige haridus- ja sotsiaalvaldkond. Kahe lapse emana on tema jaoks oluliseks kõik lastega seotud teemad.

Nele on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ärijuhtimise finantssuuna. Omab pikaajalist töökogemust finantsvaldkonnas pearaamatupidaja ja finantsjuhina. Seega oskab Nele hinnata valla rahaliste vahendite otstarbekat kasutamist.

Vabal ajal meeldib Nelele tegeleda tervisespordiga, avastada maailma reisides ning raamatuid lugedes.

 

 

 

Andres Suitso, nr 118 

         Teen koostööd - 

    nii liigume edasi kõige kiiremini!

 

 Veiko Parts, nr 119 

Veiko on asjalik Aaviku küla külavanem, MTÜ Aaviku külaseltsi asutaja ning Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi liige, kes on Rae vallas elanud juba viimased 10 aastat. Tegemist on poliitiliselt mitteaktiivse inimesega, kes ei kuulu erakonda, kelle vaated pole kallutatud ning kes iidoleid ei kummarda.

Nelja lapse isana mõistab Veiko hästi suurperede olukorda ja vajadusi ning suudab suurperede huvide eest seista. Lisaks on Veikol ka pedagoogiline kogemus. 

Loe veel >>

 

Aet Vilgats,  nr 120

Aet on abivalmis ning kahe tubli lapse ema. Ta on õppinud kaubandust ja hiljem raamatupidamist ning viimasel erialal töötanud ligi 20 aastat. 

Ta on Seli küla külavanem ja Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi raamatupidaja. Vabal ajal külastab Aet erinevaid kultuuriüritusi ning loeb raamatuid. Ta on hea kuulaja ning mõistev inimene.

Ligi 15 aastat tagasi alustas Aet Rae vallas vanavanemate poolt rajatud kodu r enoveerimist,  et   asuda elama maale. Aet soovib, et ka hajaasustuses oleks mõnus elada. 

 

 

  Kristjan Suurekivi, nr 121

Kristjan on noor ja edukas ettevõtja, kes põhiliselt tegutseb Rehvid Pluss OÜ ja mitmete teiste ettevõtete arendamisega. Ta usub, et Rae vallas on hea ettevõtluskeskkond ja seda saab muuta veelgi paremaks. Lisaks on ta ka Rae Vallavalitsuse majanduskomisjoni liige. Kuna Kristjan on olnud nii töötaja kui ka tööandja rollis, siis mõistab ta töötajate muresid ja soovib Rae vallas pöörata tähelepanu nii töökeskkonna kui ka ettevõtluskeskkonna parendamisele.

Kristjan on korraldanud ja aidanud korraldada Rae vallas mitmeid üritusi (näiteks Assaku külapäevad).         Loe veel >>> 

 

 Veronika Isberg, nr 122 

Veronika on Uuesalu Külaseltsi asutajaliige ning naabrivalve sektori vanem. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia politsei õppesuunal ja Õigusinstituudi õigusteaduse erialal. Veronikal on üle 20 aasta töökogemust ametnikuna ja 16 aastat juristina. Ta on kahe toreda lapse ema ning vabal ajal meeldib talle tegeleda käsitööga.

Veronika südameasjaks on ühistranspordi olemasolu Uuesalu külas, sest külaelanikud vajavad ühistransporti Tallinnas tööl ja koolis käimiseks. Veronika soovib, et kogukonnatunne ei piirduks kodutänava või külapiiriga.

 

Tarmo Karu, nr 123 

Tarmo on eraettevõtja, kes tegeleb autode varuosade jae- ja hulgimüügiga. Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemia ja Kaitseväe Ohvitseride Kursuse, on kaitsejõudude reservohvitser. Tarmo hobideks on sukeldumine ning viimasel ajal ka jalgrattasõit.

Kaks aastat tagasi lõpetas Tarmo saatejuhi/reporteri/toimetaja kursuse ning nii on ta sattunud isegi ühte tõsielusarja. Sealt alates ka suurem huvi tv tegemiste vastu ekraanil ja selle taga. Tarmole läheb korda kõik, mis toimub kodukülas ja koduvallas ning soovib seista selle eest, et ükski laps ei peaks õhtul tühja kõhuga magama minema.

 

Helle Kulbas, nr 124 

Helle professionaalsus, oskused ja teadmised on just see, mida Rae vald parimaks arenguks vajab.
Helle on elanud üle kahekümne aasta Mõigus - Peetri aleviku osas teisel pool Tartu maanteed. Ta on Rae vallaga seotud nii emotsionaalselt kui tööalaselt.

Helle Kulbas on kutsemagister arhitektuuri erialal ning töötanud Rae Vallavalituse arhitektina üheksa aastat  ajal, mil pärast Eesti taasiseseisvumist anti suund ja pandi alus valla arengule. Siis koostati esimesed planeeringud – valla üldplaneering ning Peetri küla üldplaneering, mis on olnud aluseks Peetri asumi väljaehitamisel. Loe veel >

 

Rein Karm, nr 125 

Rein on usaldusväärne ja pühendunud vallaelanik. Ta on Rae vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni, Lagedi aleviku eestseisuse ning  MTÜ Lagedi Kanged Kargajad liige.

12 aastat on Rein olnud Lagedi kooli hoolekogu liige, aseesimees ja esimees. Rein peab Lagedi kandi põhiprobleemiks lasteaia kohtade vähesust, mida saab lahendada lasteaiale oma maja ehitamisega. See on otseselt seotud kooli püsivusega, sest kui laps käib oma kodukoha lasteaias, siis läheb ta ka oma kodukoha kooli.

 

Reet Kilgas, nr 126  cv

Reet on entusiastlik ja heasüdamlik inimene. Reeda motoks on teha iga päev vähemalt üks heategu. Reet omab majandusmagistri kraadi ning on tegev finantsvaldkonnas. Täiendkoolitust on ta saanud raamatupidamise, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teemadel nii Eestis kui ka välismaal. Reedal on täiskasvanud poeg ja tütar.

Ligi 25 aastat tagasi alustas Reet Rae vallas Aukemäel vanavanemate poolt rajatud maakodu taastamist.

Reet soovib, et Rae vald oleks peresõbralik, eestimeelne ja traditsioone hoidev.

 

Karl Jätsa, nr 127

Karl on asjalik tehnilise taibuga mees, Rae vallas töötanud üle 30 aasta. Ta on lõpetanud Tallinna Merekooli ning töötanud mehaanikuna, remonditsehhi vanemmeistrina, energeetikatsehhi juhatajana, katlamaja juhatajana, segusõlmede meistrina kui ka trassiteenistuse meistrina. Hetkel töötab AS Saku Maja veemajanduse spetsialistina. Karl soovib seista selle eest, et Rae valla omanduses oleva AS ELVESO kõikides hallatavates veevärkides saaks lähitulevikus olema  tänapäeva nõuetele vastav ja tervisele ohutu joogivesi. Eksperdina saab Karl panustada valla vee- ja kanalisatsiooni valdkonna arengusse. 

 

Haimur Puks, nr 128 

Haimur on väärikas ja tegus Rae valla kodanik, kes hoolib kodukoha heaolust. Ta on töötanud alates 1972.a. Vabariiklikus Koondises "Eesti Põllumajandustehnika" Varustuse ja Komplekteerimise Peavalitsuses kuni Eesti Vabariigi iseseisvumiseni alates insenerist kuni peadirektori ametikohani ning Eesti Vabariigi ajal tegevjuhina põllumajanduse kaubanduse valdkonnas kuni pensionile siirdumiseni.

Karla küla külavanemana on Haimuri esmaseks prioriteediks Karla küla Andrekse elamurajooniga seonduv.

Vigo Kumari, nr 129

Vigo on Peetri külas elanud juba 20 ja Lepiku taluga seotud 55 aastat. Ta on hariduselt metsainsener ning töötanud metsamehena, ja -ülemana 10 aastat, AS Metsatehnika 8 aastat ning 2006. aastast tegutseb  ettevõtjana. Vigo on abielus ning peres on neli last ja kaks lapselast.Ta on olnud Peetri külavanem aastatel 1998 – 2006 ning Rae Külavanemate Koja asutajaliige. Vigo on ebaõigluse vastu, talle ei meeldi ülbitsemine ja võimu kuritarvitamine. Vigo väärtustab loogilist mõtlemist ning peab oluliseks inimeste aitamist. Ta tunneb muret Rae valla toitlustuse ja vaba aja veetmise võimaluste pärast ning leiab, et valla ja linna bussiühendus peaks toimima koostöös võrdsetel tingimustel.

Vigo lubab, et järgneval neljal aastal ei tõuse Peetris õlle hind.

 
 
 
 


IRL Rae osakonna üldkogu
13 jaanuari üldkogu valis Rae osakonnale uue suurema juhatuse kuhu kuuluvad nüüd:
Priit Põldmäe - osakonna esimees
Agu Laius
Leppo Lindmäe
Peeter Lorents
Ülo Timuska
Iveta Tomera
Tarmo Toomet
Aleksander Torjus
 
 
 
 
 
IRL Rae osakonna liikmete pöördumine erakonna esimehe ja eestseisuse poole


 

Rae valla volikogu otsused

Volikogu menetlusse võetud eelnõud (tavaliselt vähemalt 2 nädalat enne istungit) avalikustame aadressil www.volis.ee Volikogu otsustega saab tutvuda sealsamas.