04 วัดต่างๆ

วัดพระธาตุ
 
 
 
 

            วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ที่ตําบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเชร วัดพระธาตุเป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว ที่อยู่ในกําแพงเมืองกําแพงเพชร รูปทรงเป็นแบบพม่า เรียงจากวัดพระแก้วไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลง ปั้นอิฐฐานสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ 15 เมตร วัดนี้ภายหลังจากการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์ใหม่ เจดีย์รวมด้านใต้แล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายแผนผังของวัดสระศรี ที่เมืองสุโขทัยเก่า แต่ลักษณะเจดีย์เป็นแบบกําแพงเพชร

ที่มาของข้อมูล http://www.guidetourthailand.com/kamphaengphet/places-wat-phra-that.php

 

 
 
 วัดพระแก้ว
 

วิดีโอ YouTube

 
 

            วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกําแพงเพชร เป็นวัดที่สําคัญ ซึ่งอยู่ติดกับบริเวณวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชร ที่จังหวัดอยุธยา หรือ วัดมหาธาตุ กลางเมืองสุโขทัย วัดพระแก้วมีกําแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทั้งท่อน ความสูงประมาณเมตรเศษ แผนผังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับกําแพงเพชร กําแพงวัดขาดเป็นตอน ๆ สิ่งก่อสร้างภายในใช้ศิลาแลง เป็นส่วนใหญ่ ตรงกลางของวัดมีพระเจดีย์กลมแบบลังกา องค์ใหญ่เป็นประธาน ฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐานทําเป็นซุ้มคูหา โดยรอบมีสิงห์ยืนอยู่ในคูหา แต่ชํารุดหมด วัดพระแก้วนี้หลังจากขุดแต่งแล้วปรากฏว่าพบฐานเจดีย์แบบต่าง ๆ กัน รวม 35 ฐาน วิหารใหญ่และเล็ก 8 วิหาร ฐานโบสถ์ 3 แห่ง ซึ่งแสดงว่าเป็นวัดใหญ่ และสําคัญมากมาก่อน ปัจจุบันงานนับพระเล่นเพลง และงานวันสาร์ทไทยกล้วยไข่ เมืองกําแพงเพชร ก็จัดใหม่ขึ้นในบริเวณวัดพระแก้วแห่งนี้

ที่มาของข้อมูล http://www.guidetourthailand.com/kamphaengphet/places-wat-phra-kaew.php

 
 
 
 
 
 วัดช้างรอบ
 

วิดีโอ YouTube

 
 
            วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ เป็นวัดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินสูง มีพระเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่กลางลานสี่เหลี่ยมที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศรีษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ เป็นช้างทรงเครื่อง จำนวน 68 เชือก
 
ที่มาของข้อมูล http://travel.kapook.com/photo/travel_9294.html
 
 
 
 
 
 
 
Comments