Ulasan Surah 106‎ > ‎

Al-Baqarah 1~286

                                                                    [Previous] [Next] [Home]

Al-Baqarah, dari Ayat 91~100

91. Dan apabila dikatakan kepada mereka; “berimanlah kepada agama yang diturunkan oleh Allah”, mereka menjawab; “kami mahu beriman hanya  kepada apa yang diturunkan kepada kami “, dan mereka tidak mahu percaya  yang lain dari itu, pada hal iaitu yang sebenarnya  menyetujuinya kabaran yang ada dikitab mereka. Tanyalah; “kalau bagitu, mengapakah kamu bunuh pesuruh-pesuruh Allah dahulu dari ini jika memang kamu itu orang-orang yang beriman ?

92. Dan sesungguhnya telah datang Musa kepada kamu dengan membawa beberapa keterangan, kemudian, sesudah ia pergi, lalu kamu sembah akan sapi, lantaran kamu orang-orang yang menganyayai.

93. Dan ingatlah tetakala kami buat perjanjian dengan kamu, pada hal kami telah tinggikan gunung itu diatas kamu; “peganglah dengan sungguh-sunguh apa yang kami beri kepada kamu, dan turutlah”.  Mereka berkata; “kami dengar dan kami derhaka” kerana telah dimeserakan akan ibadat anak sapi itu dihati-hati mereka, dengan sebab kekufuran mereka.  Katakan lah; “alangkah busuknya ibadat” yang agama kamu perintah  kamu kerjakan dia, jika memang kamu itu orang-orang yang beriman !”.

94. Katakan lah; “jika memang kesenangan negeri  akhirat disisi Allah itu, tertentu untuk kamu, tidak bagi orang-orang lain, maka cubalah kamu bercita-cita untuk kematian, jika memang kamu itu orang-orang benar.

95. Dan tidak bakal mereka cita-cita kematian itu sekali-sekali dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, dan Allah itu amat mengetahui orang-orang yang menganyanyai.

96. Dan sesungguhnya engkau akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia atas mahu hidup, dan lebih tamak daripada orang-oranng yang musrik, suka seseorang daripada mereka itu supaya dipanjangkan umurnya seribu tahun, pada hal panjang umurnya itu tidak akan menjauhkan dia dari kena seksa, dan Allah amat melihat apa yang mereka kerjakan.

97. Katakan lah; “barang siapa jadi musuh bagi Jibril maka celakalah dia, kerana sesungguhnya ia turunkan Quran itu dihati mu dengan perintah Allah menyetujui isi kitab yang ada dihadapan nya, dan sebagai satu petunjuk dan satu khabaran gembira bagi orang-orang mukmin”.

98. Barang siapa jadi musuh bagi Allah dan melaikat nya dan Rasul-Rasul nya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang yang kafir.

99. Dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu beberapa keterangan yang nyata, dan tidak akan kufur kepadanya melainkan orang-orang yang derhaka.

100. Dan adakah patut tiap-tiap  kali mereka bikin satu perjanjian, lantas dilimparkan oleh segulungan daripada mereka ? bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak beriman.

 

Sumber;
[] http://www.facebook.com/groups/tam2.mpaj/doc/458957960790348


Comments