ПЕДАГОГИЧЕСКО П О Р Т Ф О Л И О

ИРЕНА ДИНЕВА МИТЕВА

Зам. директор учебна дейност

Средно училище " Неофит Бозвели" гр. ВарнаУчителското портфолио – знак за качество
на педагогическа дейност