Wat gebeurt er tijdens de Deeksha?

 
 
 
 
Er vindt een energieoverdracht plaats.
 De Deeksha gever is een kanaal en laat energie stromen.
De ontvanger zit ontspannen en hoeft er zelfs niet in te geloven.
De een merkt helemaal niets terwijl
de andere juist vlak van te voren,
tijdens of tot een week erna van alles kan ervaren.
Iemand kan heel moe zijn en nadien voelen dat er wezenlijk wat is veranderd.
Sommigen ervaren dat ze minder pijn hebben
of dat de pijn vrijwel is verdwenen.
Of wat ook mogelijk is dat mensen ervaren
dat het stiller wordt in hun hoofd met hun gedachtes.
Men identificeert zich niet meer met de gedachtes
waardoor dit ontspanning geeft.
Tot nu blijkt vaak dat de psychische component
die mee speelt bij de somatische klacht
hierdoor verminderd en mensen daardoor verbetering ervaren.
Een verklaring is er niet direct voor te geven hoe dit kan werken.
Zo is het ook niet te verklaren waarom iemand wel of niet ziek wordt.
Soms is het wel te verklaren maar vaak is de daadwerkelijke oorzaak niet te herleiden.
 
 
 
 
Ervaren van Deeksha
  

Wanneer mensen Deeksha’s ontvangen

kunnen de ervaringen heel divers zijn

maar veel ervaringen komen ook met elkaar overeen.

Veel mensen ervaren tijdens het krijgen van een Deeksha

een gevoel van warmte in hun hoofd

en worden in een weldadige rust en stilte ondergedompeld.

Een enkeling ervaart het neerdalen van een gouden bol.

 Soms komt het voor dat diep verdrongen gevoelens

of emoties bewust worden,

waardoor een verwerkingsproces in gang wordt gezet.

 

Door de werking van de Deeksha

wordt het functioneren van het brein

en het zenuwstelsel zodanig verbeterd

dat een sterke groei naar zelfverwerkelijking ontstaat.

 

De effecten in het leven van alledag kunnen worden omschreven als:

het ervaren van meer rust en stilte tijdens activiteit,

een grotere gelijkmoedigheid,

een grotere stressbestendigheid

en meer vreugde en geluk van binnenuit.

 

Door het oplossen van stress gaat het lichaam beter functioneren,

waardoor de gezondheid toeneemt

en soms lang bestaande klachten verdwijnen.

 

Door de groei van de psychische gezondheid

verbeteren ook de relaties met medemensen

en ga je meer genieten van je omgeving.

 

Uiteindelijk is het doel van Bhagavan om de hele wereld verlicht te maken,

 zodat het ontvangen van Deeksha’s zijn invloed heeft op de hele wereldbevolking.

Dit zal binnen enkele jaren worden ervaren

als een grote verandering in de richting van vrede,

 harmonie en verantwoordelijkheid voor elkaar

in de hele wereld.