Polariteits Massage

  

 

 
 
 Polaritietsmassage
is het bewust benutten van de levensenergie
die tussen twee polen stroomt
met het doel energieblokkades op te heffen.
 
Het Polariteitsprincipe is
dat we gebruik maken van de positieve en negatieve polen
in ons lichaam en dat van de  cliënten
om energie beter te laten stromen.  
 

 Polariteitsmassage is een energetische massage

tussen de verschillende polen van het lichaam.

 

Zij zorgt ervoor dat de relatie geest-emotie-lichaam wordt hersteld.

Wanneer een van de drie uit balans is

geeft dat een energie ophoping,

die elders in het lichaam weer een tekort creëert.

 Door het polariseren wordt de energiestroom

tussen de polen weer op gang gebracht,

hetgeen de weg vrij maakt

 om via emoties bewust te worden van de achterliggende gedachten.

Blokkades worden dan opgeheven.