De werking van Deeksha’s

 
 
 

 
 
Als we naar onze hersenen kijken
dan kunnen we daar verschillende delen in onderscheiden.
Aan de zijkant van de schedel vinden we de pariëtale kwab.
Dit gedeelte van het brein stelt ons in staat
waar te nemen in de ruimte en
 onze lichaam/geestcoördinatie daarop af te stemmen.
Daardoor ben je bijvoorbeeld in staat
om een boek dat op de tafel ligt op te pakken.
 
De pariëtale kwab is bij de meeste mensen overactief,
met als gevolg dat het rustsysteem van het brein ontregeld is.
 Hierdoor kun je niet de stilte ervaren
die altijd in jezelf aanwezig is en
krijg je bovendien de illusie dat je een begrensd wezen bent
dat niet verbonden is met het Grote Geheel.
 
In de frontale hersenkwab zetelt onder andere
de persoonlijke wil en het vermogen
om deze wil te verbinden met de wil die het universum bestuurt.
Dit deel van de hersenen is onderactief
waardoor je niet bent verbonden met het Absolute.
In religieuze termen wil dat zeggen
dat het waarnemen van God
met je zintuigen niet een alledaagse ervaring voor je is.
 Als gevolg daarvan leef je niet in harmonie
met de wet van God of anders gezegd,
je leeft niet in harmonie met de wetten van de natuur.
 Wanneer je niet leeft in harmonie met de wetten van de natuur
heeft dat automatisch problemen en lijden tot gevolg.
 
Deeksha’s brengen rust en harmonie in de pariëtale kwab
en hebben een stimulerende werking
op de activiteit van de frontale hersenkwab.
Het gevolg van dit alles is
dat mensen zich meer geborgen voelen
in het Absolute dat voor hen zorgt
en dat het leven daardoor gemakkelijker en vreugdevoller verloopt.
De ervaring van afgescheiden te zijn van andere mensen
en van het universum lost meer
en meer op en je gaat God ervaren op je eigen wijze.
Voor de één zal dit zijn als het Verenigd Veld,
dat in de natuurkunde is ontdekt
als het veld waaruit de kosmos is ontstaan en dat alles verbindt,
voor een ander als het Zelf,
voor weer een ander als het Absolute,
het Christusbewustzijn, enz.
 
Ieder mens zal dit ervaren afhankelijk van de culturele
en godsdienstige traditie die bij hem/haar past.
 
 
Comments