De voordelen van de Deeksha’s in het dagelijks leven

 
 
 
 
Stel je voor dat Verlichting of Zelfverwerkelijking,
waarvan men zegt
dat het bijna onmogelijk is om dat te bereiken,
opeens heel gewoon wordt om te verwerven.
Niet alleen voor een Buddha,
een Christus of een Ramana,
 maar voor jou en mij.
En stel je voor
dat wanneer je het hebt,
dat je soms of misschien veel vaker,
in staat bent om het door te geven aan anderen…
 
 
 
Deeksha
 

het contact maken met je emoties en het verwerken ervan

het tot bedaren komen van de stem in je hoofd 

het ervaren van innerlijke rust 

nieuwe basis voor open en goede relaties 

het openen van je hart waardoor je emoties beter kunt voelen 

het beter kunnen luisteren naar jezelf en naar anderen

maakt plaats voor een groeiproces van het ervaren van eenheid