De menselijke geest

 
 
 
 
De meeste mensen denken 
dat de menselijke geest individueel van aard is. 
Daarbij wordt uitgegaan van het denkbeeld
dat alles wat we denken ontstaat
door de werking van de hersenen.
Je kunt je echter ook voorstellen
dat het brein een instrument is dat het mogelijk maakt
informatie te halen uit een collectieve oergeest
waarop alle mensen zijn aangesloten.
 
De Engelse bioloog Rupert Sheldrake
spreekt in dit verband over een morfogenetisch veld
en de psycholoog Carl Jung sprak van het collectieve bewustzijn.
Bhagavan, de man die ons de mogelijkheden van diksha’s heeft gegeven,
noemt de collectieve oergeest de “Aloude Geest”.
Deze aloude geest heeft zich sinds het ontstaan van de mensheid ontwikkeld
en bevat alle eigenschappen die we gewoonlijk aan onszelf toeschrijven
zoals liefde, geluk, menslievendheid, woede,
jalousie, hebzucht, frustratie en ga zo maar door.
Je hersenen zijn alleen maar het kanaal dat toegang geeft
tot de aloude geest waarbij de illusie ontstaat dat jij het bent die gedachten heeft,
liefde voelt, jaloers is, kwaad is of menslievend handelt.

 

Omgekeerd is het zo dat wanneer je op een bepaalde manier denkt
 en handelt, je nieuwe informatie aan de oergeest toevoegt
of de al bestaande informatie daarin versterkt of verzwakt.
Op deze wijze oefent ieder mens invloed uit op alle andere mensen
en wordt dat wat we goed of kwaad noemen op de hele mensheid overgedragen.
Deeksha’s zijn handelingen, waarbij energie wordt overgedragen
die de hersenen op een andere manier doen functioneren
en ons uiteindelijk de illusie van de individuele geest laten ervaren.
 Wanneer je de illusie van de individuele geest hebt doorzien,
dan kun je de verbinding herstellen met dat wat je werkelijk bent,
namelijk onbegrensd bewustzijn
dat in spirituele tradities o.a. het Atman, het Zelf, het Absolute, het Verenigd Veld,
of als je dit beter vindt God wordt genoemd.
Als dit gebeurt heb je de toestand van verlichting bereikt.
 
De menselijke geest fungeert als een muur
die je gescheiden houdt van je goddelijke aard
 en diksha’s maken een gat in die muur,
waarna het Absolute het werk kan overnemen om je naar verlichting te leiden.
In de toestand van verlichting ervaar je de wereld om je heen “Zoals die is” ,
dat wil zeggen zonder  interpretaties en oordelen van jouw kant.
 Het altijd maar redenerende stemmetje in je hoofd is tot stilstand gekomen.
 
Wanneer je kijkt naar een boom,
dan wordt je die boom.
Kijk je naar de zee,
dan wordt je de zee.
Dit gaat samen met een gevoel van diepe stilte,
volmaakte liefde en gelukzaligheid.