Entzunaldi musikala

 !.- Jarduera.- Abesti bat analizatu.
Obra musikalaren entzunaldia elementuak osatzen dituzten analisiaren bidez errealizatzen da: autorea, garaia...
Jarduera honek analisiaren prozedurak ilasleen gogoei hurbiltzen diete. Jarduera gauzatzeko Wikipedia izeneko entziklopedia birtuala, itzelezko mediateka birtuala "Youtube" dela eta Slideshare aurkezpenak egiteko tresna erabiltzen da.
 
Jarduaren deskripzioa
 • Abestiaren aukeraketa
 • Artxibatze soinuaduaren eta informazioaren bilaketa eta aukeraketa
 • Audizio islatzailea eta abestiaren analisia
 • Azterketa fitxaren elaborazioa: izenburua, egilea, abiadura, tempo, osaketa, ahotzak eta instrumentua, egitura eta azkenik, dinamika.
 • Abestiaren aurkezpena
*Proiektuaren adibide bat: “Zure gustukoen abestia aztertu”
 
2.Jarduera- Musikaren hoberenetariko listaren elaborazioa-
 
Jarduera honekiko errelazionatutako proposamen didaktikoa era askotakoa izan ahal da: Era askotako musika klasikoaren obren hoberenen aukeraketarengatik hoberen listatik modako abestiak edota soinudun pelikulentzako egokitutako musikara. Bere helburua, errealitatean, asmo ezberdinak dituzten obra aukeraketak komun jarritako sorkuntza eta puesta da. Proposamen konkretu hau egiteko erabiltzen den tresna Mixibits da.
Jardueraren deskripzioa
  • Proposatutako obra musikalak entzun
  • Hoberenak aukeratu
  • Proiektuan sartu, izenburua, egilea eta pasartea anotatzen
  • Publikatu eta erakutsi klaseari.

 Ariketa honetako adibide bat “MIXKLASIKOA” da. Bertan, konkretuki, ikasleak aukeratutako musika klasikoaren obren hoberenetariko lista baten elaborazioa planteatzen da, horrela zeintzuk diren beren obrak klasikoak komunean jartzeko. Soiunudun kultura handitzeko eta musika klasikoaren ospetsuenetariko obrak balioan jartzeko forma interesgarri bat da. "Elizalde musika blog"aren (Biotz Fradua, egilea) proposamen bat da.