Αρχική σελίδαΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ 26ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.


Η ΕΣΔΔΑ, αποτελεί έναν φορέα του Δημοσίου Τομέα με αποστολή να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοίκησης που διασφαλίζει υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, πρός όφελος της ισόρροπης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Η ΕΣΔΔΑ είναι επιφορτισμένη με την απαιτητική ευθύνη κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μελλοντικά επιτελικά στελέχοι του Δημοσίου Τομέα

Το απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και η ανάγκη για αξιοκρατία και διαφάνεια στην επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών και μελλοντικών δημοσίων υπαλλήλων, επιβάλλουν την διεξαγωγή μιας διαγωνιστικής διαδικασίας αρκετά οργανωμένη και με μεγάλο βαθμό δυσκολίας ούτως ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότεροι για τις εκάστοτε προκηρυσσόμενες θέσεις.

Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει τους υποψήφιους σπουδαστές του 26ου Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, σχετικά με τον Θεσμό της σχολής, την αποστολής της καθώς και την ανάγκη αναβάθμισής της ενόψει των νέων προκλήσεων που γεννούν οι συνεχόμενα μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Περιεχόμενο της ως άνω ημερίδας θα είναι επίσης, μία αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής, των ειδικότερων μαθημάτων ανά Τμήμα Εξειδίκευσης καθώς και των υπολοίπων δράσεων της σχολής που αφορούν επισκέψεις σε Φορείς του Δημοσίου, Εκπαιδευτικές εκδρομές, κτλ.

Ειδικότερο κεφάλαιο της ημερίδας, θα αποτελέσει η περιγραφή της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εσωτερικού των σπουδαστών της Σχολής, με επίκεντρο την ανάγκη αναβάθμισής της διαδικασίας, τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της Πρακτικής μέχρι σήμερα, και θα επιχειρηθεί να διατυπωθούν προτάσεις τροποποίησης της τετράμηνης εκπαίδευσης.

    Οι διοργανωτές της ημερίδας, ως ήδη σπουδαστές της σχολής μέσω του 25ου διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, καλούμε όλους τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους του 26ου διαγωνισμού, τους αποφοίτους της σχολής, το διοικητικό προσωπικό και την διοίκηση του Ιδρύματος, να παρευρεθούν σε μία εποικοδομητική ανοιχτή συζήτηση που θα έχει ως βασικό σκοπό την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του φορέα.