+ Các app hay, cần thiết cho iphone

Một số app hay mà iphone cần dùng đến;

1/ Khóa phím bằng cảm ứng:

Comments