Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Baru IPBA 2008
 

Menu

 

Jadual Program

Pengurusan Am IPG

Modul Sistem Penyampaian Kurikulum

Sistem Penyampaian Kurikulum

Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Modul Penilaian dan Pentaksiran

Penilaian dan Pentaksiran

Modul Pengurusan Praktikum

Pengurusan Praktikum

Modul Pengajaran Mikro

Pengajaran Mikro

Modul Sistem Tutorial

Sistem Tutorial

Modul Kajian Tindakan

Kajian Tindakan

Modul Kemahiran Berfikir

Kemahiran Berfikir

Modul Komunikasi Berkesan

Komunikasi Berkesan

Modul Kerja Berpasukan

Kerja Berpasukan

Modul Bimbingan dan Pemudahcaraan

Bimbingan dan Pemudahcaraan

 

Pensyarah Penceramah

Tuan Haji Habib Wagiman

Y.Bhg Datin Dr Hjh Fowzia

Dr Boon Pong Ying

Dr Rajagopal a/l Ponnusamy

Dr Lawrence A Aeria

En Baharom Mohd Noor

En Tahir Kamaruzaman

Pn Hamidah Abdul Hamid

En Baharuddin Hassan

En Hamizan Shaari

Puan Asiah Periakutty

 

Fasilitator

Tuan Haji Habib Wagiman

Puan Asiah Periakutty

Azizi Ahmad

Urusetia

Dr Siti Hajar Abd Aziz

Cik Norfaradila Abdullah

 

Senarai Peserta(Sila Klik)

Peta Ke Hotel Sri Malaysia Port Dickson

 

Penilaian Kursus

Laporan 1

Laporan 2

Laporan 3

Laporan 4

Laporan 5

Laporan 6

Laporan 7

Laporan 8

Laporan 9

Laporan 10

Laporan 11  

 

Album 1

Album 2

 

Tugasan dan Kumpulan

 

Fasa 2

 

Jadual 1

Nama Peserta

 

Fasa 3

 

Berita Terkini

 

 

MODUL

 

PELAKSANAAN

 

KURSUS PENINGKATAN

 

PROFESIONALISME

 

PENSYARAH BARU

 

IPGM

 

2008

 

 

FASA 1

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA