Introduktion

Besök gärna min nya webplats: http://ipadpedagogen.se
Där återfinns en del av materialet från denna sida, en del nytt material och en blogg om vårt iPadprojekt. Välkommen!


Introduktionsfilm


Bakgrund och syfte

När jag såg min 5-åring för första gången lägga händerna på vår nya iPad insåg jag snabbt vilket fantastiskt pedagogiskt redskap som gömde sig i denna lilla platta. Utan någon som helst instruktion var han igång på bara några sekunder, helt fascinerad av de olika möjligheter som erbjöds honom tog han sig med lätthet fram i de appar som intresserade honom och började arbeta med dem. Det var som skapat för ett barns konkreta tankesätt.


Ju mer jag arbetar med iPaden och ju mer jag ser mina barn använda den så hittar jag fler och fler användningsområden och möjligheter för undervisning. 


Jag har lärt mig hur min iPad fungerar genom att prova mig fram, söka på nätet och diskutera med andra iPad-ägare. Med den mängd appar som finns att tillgå (8000 educationappar och drygt 70 000 iPad apps) kan det vara både tidsödande och svårt att hitta godbitarna. Mitt syfte med denna e-learning kurs är därför att underlätta för nya iPad- pedagoger att komma igång med sin undervisning, att inspirera till lustfyllda inlärningssituationer och att tipsa om bra undervisningsappar.


Tanken med kursen är inte att visa alla finesser och möjligheter med iPaden och de program jag valt, utan att den ska vara en inspirerande start för pedagoger som vill börja arbeta med iPad i sin undervisning


Målgrupp

Innehållet i den här e-learningkursen kommer att i första hand vända sig till pedagoger i de yngre åldrarna (förskoleklass- år 3) som är intresserade av att arbeta med iPad i undervisningen. Men jag tror att mycket i den här kursen enkelt kommer att kunna anpassas även för äldre elever.


Kursens innehåll

Min tanke är att börja kursen mycket grundläggande med att visa hur en iPad fungerar användartekniskt, vad dess specifika egenskaper är och föra en kort diskussion varför jag tycker iPaden passar så väl för barn och undervisning. Jag för också en kort diskussion kring ekonomi eftersom det är en av iPadens stora fördelar i en tajt skolbudget. Därefter presenterar jag användarmanualer för fem olika program och ger idéer på hur dessa kan användas i ett pedagogiskt sammanhang. Sista delen är en tipssida för ett antal undervisningsappar.


Om mig

Jag heter Jessica Paulsson och arbetar som lärare för årskurs 1-7 sedan drygt 15 år tillbaka. Jag har länge varit intresserad av att arbeta med digitala lärresurser och bland annat arbetat mycket med Smartboard. Jag kommer att från och med hösten 2011 arbeta som lärare och projektledare för ett iPad projekt på Sandbergska skolan i Upplands-Väsby. Den här e-learning kursen är en del av det projektet och jag hoppas att det kan vara till hjälp för andra pedagoger som har eller ska starta upp undervisning med iPad.Namn:                         Jessica Paulsson

E-post:                        jessica.paulsson@me.com

PIM-handledare:       Lars Carlsson (Skolverket)

Datum:                        Maj 2011

Kommun:                    Enköping


Comments