GarageBand

GarageBand - Apple
  

 
 

 Vad är GarageBand?
 
GarageBand är en musikapp, här kan du skapa musik med olika instrument samt spela in ljud och musik. Det är en app som går att göra väldigt mycket med på olika nivåer men jag väljer att använda den för inspelning av ljud, berättande.
 
"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning"
Lpfö98 rev10
 
Spela in ljud, röster med GarageBand
 
Här visar jag hur du enkelt kan spela in på förskolan och sedan ha ett bra material att arbeta med vidare. Jag tycker att det fria berättandet i förskolan är viktigt. Barnen får en chans att bli sedd, lyssnad på och kännas sig viktig. Som oftast på förskolan är det tajt med tid och hur ska man få till det?
Spela in det är ju toppen, jag hinner aldrig skriva snabbt när barnen berättar. Spelar du in på Ipaden så kan ni sitta var som helst där berättandet får utrymme ex matbordet, läsvila, samlingen osv.
  
 
Inspelning av ljud via Ipadens mikrofon gör du genom att trycka på mikrofonen istället för något instrument.
 
Innan du börjar spela in är det viktigt att kontrollera några inställningar:
För att få bort taktslag med träklossar tryck på verktyget som liknar en skiftnyckel och dra för Metronom och Inräkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
På raden under den menyn så finns ett plustecken. Där behöver du trycka för att få automatisk inspelningslängd. Tryck vidare på Sektion A och dra fram så du kan välja automatisk.
 
Sedan är det bara att spela in, tänk på att rikta mikrofonen på Ipaden. Mikrofonen sitter på sidan bredvid kameralinsen som är på skärmsidan.
tryck igång inspelningen på den röda knappen och avsluta genom att trycka på kvadraten. Inspelningen fungerar när du ser att det blir ett rött fält under och att den röda inspelningsknappen lyser lite svagt. När du stoppat inspelningen blir det istället lila det fältet.

Nu har du ett material i Ipaden att arbeta med senare.

Tryck på knappen Mina låtar för att komma ut till startsidan och spara inspelningen. Välj att redigera, markera rätt låt. För att exportera inspelningen tryck på kanppen med en pil i och välj vart du vill dela din inspelning.
 
                           
  
Om du väljer att expotera inspelningen till Imovie så öppnar den Imovie automatiskt. I Imovie kan du välja att antingen lägga in det i ett tidigare projekt eller start ett nytt. Denna inspelning lägger sig som ett grönt fält, samma som bakgrundsmusik/temamusik. Det är bara lägga till bilderna så har ni gjort en film/saga.