Dokumentera med iPad i förskolan.


 

 

  
 
 
iPaden är ett verktyg som förenklar förskollärarnas och barnens arbetssätt med att dokumentera verksamheten, barns utveckling och intressen. iPad är ett användarvänligt verktyg som både barn och pedagoger kan arbeta med, det bjuder in till samspel, samarbete genom att man kan sitta tillsammans runt iPaden och arbeta. Jag vill med denna sida visa andra pedagoger i förskolan hur vi kan förenkla och snabbare kan göra dokumentationer i verksamheten med barnen.

 

"Förskollärare ska ansvara för

• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt  dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att  utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner."

Lpfö98 rev 10 

 

Jag har valt att visa apparna adobe reader, kamera, pages, iMotion HD, iMovie och ljudinspelning med GarageBand. Dessa tycker jag utgör en bra bas för dokumentation, utveckling och lärande på förskolan.
 
 
Vad är en iPad?
 

iPad är en surfplatta som Apple tillverkar och iPad är deras produkt. Det finns olika sorters surfplattor men jag har valt att arbeta med iPad då det är vad som finns på förskolor runt om i vår kommun. 

 

Med iPad använder man sig av App store där man laddar hem appar ifrån. Appar som man använder sig av är olika slags program som man måste hämta via App Store för att kunna använda dem. Vissa appar är gratis och priser på appar varierar från 7 kr och uppåt. För att köpa appar är det enkelt att använda Itunes presentkort på förskolan som man köper på ex. pressbyrån.

 

Syfte

Mitt syfte med denna sida är att förmedla mitt sätt att använda iPaden i förskolan för att förenkla dokumentationer i förskolan samt att kunna visa på möjligheterna med detta nya verktyg i förskolan. För att iPaden är just bara ett verktyg, inget som ersätter pedagoger eller samspelet i förskolan.

 

 

Vem är jag?

 

Jag heter Monica Niemi är förskollärare i Östersunds kommun och har ett intresse för att arbeta med IKT i förskolan. Allt eftersom så har jag sett alla de fördelar med att arbeta med iPad i förskolan. Jag har sett hur det kan förenkla arbetet i den idag pressade vardagen på förskolan. Det ställs allt högre krav på dokumentation och insyn för föräldrar i verksamheten så därför behöver man hitta sätt som förenklar och gör det arbetet enklare med färre steg att utföra. Jag har nu arbetat med att föreläsa & inspirera mina kollegor i min enhet och har nu en egen hemsida www.monicaniemi.se. På den sidan kan ni läsa om mina föreläsningar som jag har arbetat fram. Under våren höll jag en föreläsning om Sagor, berättande och film med iPad för ca 25 förskollärare i Östersund. Jag har även nu fått i uppdrag att föreläsa för ytterligare en förskola i kommunen om Dokumentation med iPad.