Info

Pärnu linna infootsingu võistlus põhikooli nooremale astmele (kuni 6. klass) 26. veebruaril 2011 kell13.00-14.00 Pärnu Koidula Gümnaasiumi arvutiklassis.
Noorem aste võistleb grupis. Üks grupp on 2 õpilast.  Ülesannete lahendamiseks aega 60 minutit.
1. ülesanne on info otsimine, vastuste ja internetiaadresside kopeerimine etteantud lahtritesse. 1. ülesandes on 12 küsimust.
2. ülesanne on teksti kopeerimine veebilehelt, vormindamine etteantud nõuete järgi, salvestamine doc failina ja faili saatmine e-kirjaga.
Infootsingu võistluse tulemused avaldatakse hiljemalt nädala jooksul Pärnu Koidula gümnaasiumi kodulehel http://koidulag.edu.ee/.
Võitjaid autasustatakse nende oma koolis. 
 
Üldised nõuded ja vajalikud oskused: 
 • leiab Internetist otsingumootori või kataloogi abil vajaliku info;
 • tunneb netiketti ja järgib seda võrgusuhtluses;
 • mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust (on teadlik sellest, et inter­netist leitud info ei pruugi olla usaldusväärne);
 • hindab internetist leitud info sobivust ja objektiivsust;
 • saadab ja võtab vastu elektronkirju (s.h. koos manustega);
 • kopeerib internetist tekstidokumneti tekstilõigu ja pildi(d), kujundab korrektselt tekstido­kumendi (s.h. loetelud, veerud, äärised, päise, jaluse);
 • otsib, asendab, kopeerib ja kustutab tekstilõike;
 • lisab tekstidokumenti leheküljenumbrid, tabeli ja pildi; muudab teksti värve, fonte ja tausta;
 • salvestatb tulemuse antud nimega antud kohta, saadab elektron­postiga,  trükib printeri abil. 

Žürii on kooseisus:

 • Urmas Palmaru (esimees)
 • Vello Uustalu (tehniline pool)
 • Piret Suitso (põhikooli vanemad)
 • Taimi Dreier (põhikooli nooremad)
 • Eve Popp (gümnaasium)
 • Svetlana Solomonova (tõlk, vajadusel)