Info

Pärnu linna infootsingu võistlus 13. veebruaril 2010 Pärnu Koidula Gümnaasiumis nooremale vanuseastmele.
Põhikooli noorem aste on kuni 6. klass k.a. Noorem aste võistleb grupis. Üks grupp on 2 õpilast.   
Ülesannete lahendamiseks aega 60 minutit.   
1. ülesanne on internetist antud küsimustele vastuste otsimine ja vastuste saatmine e-posti abil aadressile vastus@koidulag.edu.ee
2. ülesanne on internetist vajaliku teksti ja piltide leidmine ning nende abil üheleheküljelise artikli koostamine, salvestamine ja e-posti abil saatmine aadressile vastus@koidulag.edu.ee.
 
Autasustamine ei toimu samal päeval. Võitjaid autasustatakse nende oma koolis. Infootsingu võistluse tulemused avaldatakse hiljemalt nädala jooksul Pärnu Koidula gümnaasiumi kodulehel http://koidulag.edu.ee.
 

Žürii on kooseisus:

Marko Livental (esimees + gümnaasiumi ülesanded)

Vello Uustalu (tehniline pool)

Piret Suitso (põhikooli vanemad)

Taimi Dreier (põhikooli nooremad)

Svetlana Solomonova (tõlk)