Pärnu Linna infootsimisvõistlus

21. veebruar 2009 kell 11.30- 12.30

Noorem vanuserühm

Põhikooli noorem aste on kuni 6. klass k.a. Noorem aste võistleb grupis. Üks grupp on 2 õpilast.

Ülesannete sisuks on praktiline töö arvutiga. Ülesannete lahendamiseks on aega 60 minutit.

 

Töö koosneb kahest osast:
  1. Internetist küsimustele vastuste otsimine. (20 punkti)
  2. Teksti vormindamine etteantud nõuete järgi (20 punkti)
Infootsimisvõistluse tulemused avaldatakse hiljemalt nädala jooksul Pärnu Koidula Gümnaasiumi kodulehel http://koidulag.edu.ee/
Võitjaid autasustatakse nende oma koolis .