"ICTO op Locatie" bij ACTA: De Virtuele Patient (14 oktober 2009, 15 -17 uur)

Website ICTO-groep ACTA

Foto-impressie

Slideshow "De Virtuele Patient"

Foto's van Sandra Koper en Sijo Dijkstra


Programma (Inclusief presentaties)

 
 
15:00 – 15:10   Opening, Marjoke Vervoorn (Directeur Onderwijs ACTA)
                        
Welkom, Pepijn Koopman (Werkgroep ICT&O) en Annette Langedijk (IC/ODG)
 
15:10 – 15:35   ICT&O op ACTA, Gerard Sanderink (hoofd Werkgroep ICT&O)
                        In kort bestek zal de spreker de historie en het perspectief van ICT&O op ACTA behandelen.

Gerard Sanderink: Historie en Perspectief


 
15:35 – 16:00  Digitale overall toets, Herman Wiegman (docent)
Sinds een paar jaar wordt een maal per jaar de digitale overall toets georganiseerd. Op basis van een klinische casus waarbij vragen uit alle vakgebieden aan de orde komen wordt er op actuele praktijkkennis getoetst. De toets bestrijkt het complete kennisgebied van de tandheelkunde en wordt afgelegd door zowel studenten alsook docenten. De spreker zal een aantal interessante aspecten behandelen.

Presentatie Herman Wiegman (PDF)
 
16:00 – 16:10  Simodont: Virtueel boren in de prekliniek, Dirk Bakker (hoofd eerstejaars prekliniek)
Studenten trainen op Simodont hun manuele vaardigheden in een realistische virtuele wereld en krijgen daarbij feedback op hun beslissingen en hun vaardigheden. Simodont verandert voor studenten de wijze van leren en het eigen maken van competenties.

Dirk Bakker: Introductie op Simodont


 
16:10 – 16:35   1e Parallel praktijksessie
 
16:35 – 17:00   2e Parallel praktijksessie
                         De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld daadwerkelijk te gaan boren:
                         -      Echt boren in plastic kiezen (de oude situatie).
                         -      Virtueel boren met de Simodont (de nieuwe situatie). 
 
17:00                   Afronding/Dankwoord met aansluitend borrel (Werkgroep ICT&O ACTA en IC/ODG)
Comments