Διδασκαλία

Ώρες γραφείου (Χειμερινό εξάμηνο 2016/17)
Τετάρτη   12:30-14:00
Πέμπτη    12:30-14:00
Συνάντηση εκτός ωρών γραφείου είναι δυνατή μόνο μετά από ηλεκτρονική συνεννόηση (μέσω e-mail) με τον διδάσκοντα. Οι ώρες γραφείου προσφέρονται για επίλυση αποριών, βοήθεια σε ζητήματα εργασιών και άλλα ακαδημαϊκά ζητήματα.

Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Προπτυχιακό
2016-17
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο
Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό
2016-17
Χειμερινό εξάμηνο
Διδασκαλία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
2015-2016
  • Ποσοτικές Μέθοδοι, ΔΕΟ13 (Μάθημα πρώτου έτους. Συνδυασμός Μαθηματικών για Οικονομολόγους, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας)