Αρχική Σελίδα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μου!
Είμαι Αναπληρωτής Καθηγητής (γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομετρία") στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι: 
(α) Θεωρητική οικονομετρία χρονοσειρών με έμφαση στις μοναδιαίες ρίζες, δομικές μεταβολές στην τάση, παραμετρικά μη-γραμμικά υποδείγματα (τύπου κατωφλίου ή τύπου ομαλής μετάβασης)
(β) Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία (εφαρμογές χρονοσειρών σε μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές και πρόβλεψη) κυρίως με τη χρήση υποδειγμάτων διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου τύπου (VAR models)
(γ) Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία με έμφαση στην περιγραφή/υποδειγματοποίηση της αστάθειας σε μονομεταβλητά υποδείγματα.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό βιογραφικό μου παρακάτω:
Βιογραφικό
  • θα με βρείτε στο Scopus εδώ
  • θα με βρείτε στο Google Scholar εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε μέσω των επικεφαλίδων ή επικοινωνήστε μαζί μου.

Comments