Σύντομο βιογραφικό

Είμαι Αναπληρωτής Καθηγητής - με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία» - στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Έχω πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1994, Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη από το University of Essex, Department of Economics 1996, Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη από το University of Essex, Department of Economics 2000.

Στο παρελθόν έχω διδάξει επικουρικά για δύο χρόνια στο Cardiff Business School, όπου και εργάστηκα ως Μεταδιδακτορικός ερευνητής. Επίσης, έχω εργαστεί ως ερευνητής στο ΚΕΠΕ. Είμαι συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» και τουλάχιστον 15 επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την οικονομική επιστήμη.

Τα διδακτικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων Οικονομετρίας, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, Ανάλυσης Χρονοσειρών, Μαθηματικών, Μαθηματικής Οικονομικής και Μαθηματικών για Οικονομολόγους. Έχω διδάξει σε προπτυχιακό (2000-2002, 2005-2014) και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών (2004 - 2011).

Τα τρέχοντα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αναφέρονται στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με έμφαση στην υποδειγματοποίηση μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Ειδικότερα, μη-γραμμικά υποδείγματα χρονοσειρών, διαρθρωτικές μεταβολές στις τάσεις χρονοσειρών, υποδείγματα VAR, αιτιότητα και διαρθρωτικές μεταβολές, υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH/GARCH), διαρθρωτικές μεταβολές στην υπο-συνθήκη διακύμανση, υποδείγματα διακριτών θετικών χρονοσειρών Poisson (autoregressive conditional Poisson models), υποδείγματα δεσμευμένης διάρκειας (conditional duration models).

Άλλοι ερευνητές της οικονομικής επιστήμης έχουν κάνει αναφορές σε εργασίες μου (106 αναφορές στο scopus) και άρθρα μου έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως τα: Economic Modelling, Economics Letters, Economica, Empirical Economics, Energy Economics, International Journal of Forecasting, International Review of Economics & Finance, Journal of Economics & Finance, Journal of Forecasting, Journal of Population Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics.