Έγγραφα‎ > ‎

Υλικό Β' Γυμνασίου

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε υλικό σχετικά με το μάθημα της Πληροφορικής της Β' Γυμνασίου.
 

Ενότητα Β1.1 - Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Β.1.Μ1 Αναπαράσταση Δεδομένων & Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης (σελ. 11 - 13)
Σημειώσεις (μορφή PDF)

Β.1.Μ2 Αναπαράσταση Δεδομένων & Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης (σελ. 15 - 17)
Σημειώσεις (μορφή PDF)

Β.1.Μ3 Αναπαράσταση Δεδομένων & Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης (σελ. 19 - 23)
Σημειώσεις (μορφή PDF)


Ενότητα Β5 - Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο

Υποενότητα Β.5.1
Β.5.1.Μ1 Είδη Δικτύων και Βασικές Συσκευές Δικτύωσης (σελ. 163 - 165)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.5.1.Μ2 Πρωτόκολλα  Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας (σελ. 167 - 172)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Υποενότητα Β.5.2
Β.5.2.Μ1 Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας και Κοινωνικά Δίκτυα
(σελ. 175 - 177)
Σημειώσεις (μορφή PDF)

Β.5.2.Μ2 Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας και Κοινωνικά Δίκτυα
(σελ. 179 - 181)
Σημειώσεις (μορφή PDF)

Υποενότητα Β.5.3
Β.5.3.Μ1 Ιστολόγια (Blogs) - Δημιουργία Ιστολογίου 
(σελ. 185 - 186)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.5.3.Μ2 Ιστολόγια (Blogs) - Δημιουργία και Δημοσίευση Αναρτήσεων
(σελ. 187 - 188)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.5.3.Μ3 Ιστολόγια (Blogs) - Προσαρμογή Ιστολογίου 
(σελ. 189 - 190)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)


Ενότητα Β2.1 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Β.2.Μ1 Βασικές Έννοιες Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (σελ. 21 - 27)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.2.Μ2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (σελ. 29 - 33)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.2.Μ3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη (σελ. 35 - 46)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.2.Μ4 Εκτυπωτές και Σαρωτές (σελ. 49 - 58)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.2.Μ5 Οθόνες (σελ. 59 - 63)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.2.Μ6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές (σελ. 65 - 69)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.2.Μ7 Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση ενός συστήματος (σελ. 71 - 76)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)


Ενότητα Β7 - Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής 

Β.7.Μ1 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής - Αναπαράσταση Αλγορίθμου (σελ. 213 - 218)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.7.Μ2 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής - Αναπαράσταση Αλγορίθμου (σελ. 219 - 221)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.7.Μ3 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής - Αναπαράσταση Αλγορίθμου (σελ. 223 - 232)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.7.Μ4 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής - Αναπαράσταση Αλγορίθμου (σελ. 223 - 232)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.7.Μ5 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής - Αναπαράσταση Αλγορίθμου (σελ. 223 - 232)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.7.Μ6-8 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής - Αναπαράσταση Αλγορίθμου (σελ. 223 - 232)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Ενότητα Β.7 - Alice 3 (νέα έκδοση)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)


Ενότητα Β3 - Λειτουργικά Συστήματα

Β.3.Μ1 Λειτουργικά Συστήματα - Ρόλος και Λειτουργία (σελ. 79 - 83)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.3.Μ2 Παραδείγματα Λειτουργικών Συστημάτων (σελ. 79 - 83)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.3.Μ3 Ρόλος και Λειτουργίες ενός Λειτουργικού Συστήματος (σελ. 85 - 90)
Σημειώσεις (μορφή PDF)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)Ενότητα Β4.1 - Λογισμικό Εφαρμογών (Υπολογιστικά Φύλλα)

Β.4.1.Μ1 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα (σελ. 95 - 98)

Β.4.1.Μ2 Διαχείριση Εφαρμογών Υπολογιστικών Φύλλων (σελ. 99 - 101)

Β.4.1.Μ3 Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων (σελ. 103 -106) 

Β.4.1.Μ4 Επεξεργασία Αριθμητικών Δεδομένων (σελ. 109 - 110)

Β.4.1.Μ5 Επεξεργασία Αριθμητικών Δεδομένων / Σχετικές, Μεικτές και Απόλυτες αναφορές σε κελιά (σελ. 111 - 112)

Β.4.1.Μ6 Εισαγωγή στις Συναρτήσεις/Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων (σελ. 113 - 115)

Β.4.1.Μ7 Συναρτήσεις/Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων (σελ. 113 - 115)

Β.4.1.Μ8 Βασική Μορφοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου (σελ. 117 - 121)

Β.4.1.Μ9 Μορφοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου (σελ. 123 - 126)

Β.4.1.Μ10 Εισαγωγή στη Δημιουργία και Μορφοποίηση Γραφημάτων – Μάθημα 1 από 2 (σελ. 127 - 130)

Β.4.1.Μ11 Δημιουργία και Μορφοποίηση Γραφημάτων – Μάθημα 2 από 2 (σελ. 127 - 130)Ενότητα Β4.2 - Λογισμικό Εφαρμογών (Εφαρμογές Παρουσιάσεων)

Β.4.2.Μ1 Διαχείριση Εφαρμογών Παρουσιάσεων (σελ. 135 - 140)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.4.2.Μ2 Φόντο και Πρότυπο Σχεδίασης Διαφανειών (σελ. 143 - 146)

Β.4.2.Μ3 Μορφοποίηση Διαφανειών (σελ. 147 - 150)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.4.2.Μ4 Μορφοποίηση Παραγράφων (σελ. 151 - 154)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.4.2.Μ5 Διαχείριση Γραφικών Αντικειμένων και Γραφικών Κειμένων (σελ. 155 - 159)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.4.2.Μ6 Αντικείμενα Σχεδίασης (σελ. 161 - 164)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.4.2.Μ7 Δημιουργία Πίνακα και Γραφικής Παράστασης (σελ. 165 - 166)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.4.2.Μ8 Εφέ Εναλλαγής Διαφανειών και Προκαθορισμένες Κινήσεις Αντικειμένων (σελ. 167 - 170)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.4.2.Μ9 Εισαγωγή Βίντεο, Ήχου και Υπερσυνδέσεων (σελ. 171 - 176)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Β.4.2.Μ10 Σημειώσεις Διαφανειών και Εκτύπωση Παρουσιάσεων (σελ. 177 - 179)
Φύλλο Εργασίας (μορφή PDF)

Comments