InZicht in de pers


De pers besteedt regelmatig aandacht aan website InZicht. Hieronder treft u een selectie aan:

december 2009: artikel door de maker van InZicht voor de PVGE-Nuenen

juli 2009: publicatie in de Stentor over stadswandeling Kampen

oktober 2009: Historiek interviewt Jan Geerling

maart 2010: publicatie in Friesch Dagblad n.a.v. de stadswandelingen in Hindeloopen, Franeker en Harlingen

april 2010: pers presentatie stadswandeling Ravenstein

juni 2010: E-TV interviewt Jan Geerling over stadswandeling Eindhoven.

juli 2010: persbericht “voortgaand verleden” van Stichting Microtoerisme InZichtnaar startpagina