Fotoblog‎ > ‎

1012

Geplaatst 29 jul. 2019 05:50 door Jan Geerling
De Fryske Akademy in het Coulonhûs.
klik op de foto's voor een vergroting
Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Leeuwarden Fryske Akademy Coulonhus
Coulonhûs Fryske Akademy - Leeuwarden

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Leeuwarden Fryske Akademy Coulonhus

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Leeuwarden Fryske Akademy Coulonhus

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Leeuwarden Fryske Akademy Coulonhus

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Leeuwarden Fryske Akademy Coulonhus


De Fryske Akademy beschouwt zich als de opvolger van de Universiteit van Franeker.

Het Coulonhuis dankt zijn naam aan Anthony Coulon, leerling van hofarchitect Daniël Marot. Coulon bouwde het weelderige pand in 1713 voor zichzelf en zijn gezin. Hun portretten hangen nog steeds in de stijlkamer. Hier is ook een fraai beschilderd plafond bewaard gebleven. Evenals de oorspronkelijke schouw, rijk versierd , met een spiegel en schilderstuk erboven. Zeer bijzonder is de stucversiering in de gang, Aurora voorstellende. De entreepartij en de vensters dateren uit de 19e eeuw.

In 1938 werd notaris Nanne Ottema eigenaar van het Coulonhuis. Hij verrijkte het interieur met diverse stukken van elders, waaronder een antiek beschilderd behang in Lodewijk XV-stijl. Ottema gaf het pand in gebruik aan de net opgerichte Fryske Akademy, die het in 1958 in eigendom kreeg. In dat jaar kon ook het nieuwe hoekpand bij de Akademy gevoegd worden, na een geldinzamelingsactie van de Friese gemeenten. Als blijk van dank zijn de gemeentewapens op de gevel aangebracht.

De beroemde Universiteit van Franeker werd door Napoleon Bonaparte gesloten. Na het vertrek van de Fransen eind 1813 besloot de regering van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden de academie niet meer te heropenen. In de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw waren in Friesland twee organisaties voor Friese wetenschap actief:
  • Het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
  • It Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse
Deze werkverbanden zagen zichzelf als de intellectuele erfgenamen van de Universiteit van Franeker. 

De Fryske Akademy is na lange onderhandelingen in 1938 opgericht met steun van het provinciaal bestuur. Drijvende krachten waren de geschiedkundige Geert Aeilco Wumkes, Johannes Kapteyn (hoogleraar Oudfries) en de theoloog Titus Brandsma. Het Friesch Genootschap en het Selskip zijn in de Akademy geïntegreerd. Tot op zekere hoogte ziet de Fryske Akademy zichzelf ook als een opvolger van de Universiteit van Franeker.

****************************************************************************************************************************************

Iedere week een mooie stad bekijken? Abonneer u op  de Microtoerisme Nieuwsbrief!


Vul uw email adres in en bevestig met 'Subscribe'. U krijgt daarna op dat email adres eerst nog een mailtje dat u moet bevestigen. Pas dan is de inschrijving voltooid.

****************************************************************************************************************************************
Comments