Fotoblog‎ > ‎

0878

Geplaatst 15 apr. 2018 03:45 door Jan Geerling
Een rijksmonument met een lange lijst bewoners.
klik op de foto's voor een vergroting
Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Meppel Gemeentehuis Kruisstraat 12
 Trapgevelpand op Kruisstraat 12 in Meppel


Zelfs een baron bewoonde dit pand. Maar toen hij alleen achterbleef was het huis te groot geworden.

Op Kruisstraat 12 in Meppel staat een heel oud huis van een behoorlijke omvang. Het is een van de zeer weinig overgebleven panden in Meppel met een originele karakteristieke gevel.De trapgevel en onder andere de accentuering van de horizontale lijn zijn kenmerken van de renaissancestijl.

Het pand heeft een lange historie achter de rug. Dominee. Herman Huibert is de eerste eigenaar van dit pand die in de archieven wordt genoemd en wel in de Haardstedenregisters van 1742. Hij is door Drost en Gedeputeerde uit Ulsen in Duitsland gehaald en in Meppel benoemd op 4 februari 1725. Het kan zijn – maar dat is dus niet zeker – dat hij al in dat jaar in dit huis gaan wonen. Dominee Huibert werd emeritus in april 1761 en overleed in datzelfde jaar.

De nieuwe bewoner werd baron Zeino Coenraad van Schwartz. Hij was een man van aanzien in Drenthe, was gedeputeerde, ette en assessor van de etstoel (Drentse rechtbank). Hij hield van een bourgondich leven en was volgens Carel de Vos van Steenwijk “onverschillig omtrent de meeste zaken, zo hij maar een glas wijn kan drinken en ongelooflijke dingen vertellen.” Nadat zijn enige dochter Lidia in 1781 en zijn tweede vrouw, Theodora Aurelia barones van Coehoorn in 1782 waren overleden, zal het huis wel te groot voor hem zijn geworden. Hij besloot zich elders te vestigen. Hij overleed in 1799 te Meppel op 83-jarige leeftijd.

De volgende eigenaar was advocaat Mr. Dr. Lambert Oortwijn, want in 1784 wordt hij hier als zodanig in de haardstedenregisters vermeld. Als hij in 1794 wordt benoemd tot schout van Staphorst, verhuist hij naar deze gemeente. Hij maakt flink carrière, want later is hij President van de Arrondissementsrechtbank te Assen.

Het huis komt daarna in handen van Rolina van de Wetering, in 1789 gescheiden van de Zwolse arts Arnoldus Engelenberg met wie ze in 1771 te Zwartsluis was getrouwd. Na de scheiding verlangde ze waarschijnlijk naar haar geboortegrond De Wetering. Omdat dat vlakbij Meppel lag, verhuisde ze naar deze plaats en betrok ze het pand aan de Kruisstraat met haar twee kinderen: Johannes Rudolf (1772-1837) en Aleijda Johanna (1775-1813), respectievelijk 22 en 19 jaar.

Johannes Rudolf trouwde in 1798 te Giethoorn met Joanna Sidonia Hein Als zijn moeder Rolina op 24 september 1810 overlijdt, verhuizen Johannes, Joanna en hun zes kinderen naar het huis aan de Kruisstraat. Johannes overleed in 1837 en niet lang daarna (in 1840) besloot zijn weduwe het huis met tuin daarachter publiek te verkopen.

Koper was de wijnkoper en olieslager Nicolaas August Blom (1800-1858) voor f. 9.500,- . Nicolaas was gehuwd met Arendina Jentina Slot (1813-1900). Het echtpaar had twee dochters (Johanna Theodora en Alida) en twee zonen (Jan en Arend Jan). Arendina bleef na het overlijden van haar man in het huis wonen tot ze in 1900 overleed.

Daarna betrok zoon Jan Blom (1844-1919) het huis. Hij was gehuwd met Maria Isabella Abbing (1846-1929). Jan Blom was een alom gerespecteerd man die in allerlei besturen zat en betrokken was bij heel wat plannen en ondernemingen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van tramlijnen. Jan en Maria Isabella kregen twee jongens en vier meisjes van wie er een na drie weken overleed. Na investeringen van vader Blom in Rusland verloor zijn bank door de Russische revolutie van 1917 kapitalen en ging zelfs in 1924 failliet. De Bloms vertrokken daarna uit Meppel.

Nadien werd het pand aan de Kruisstraat gebruikt als Dienstgebouw van de Nederlands Hervormde kerk. Hierin waren drie catechisatiekamers en een kosterswoning. Ook het Kerkelijk Bureau van die kerk werd hier ondergebracht. Vervolgens deed het pand dienst als natuurlijk wetenschappelijk opleidingsinstituut (Academie voor Natuurgeneeskunde).

Tenslotte kwam in het 1995 in handen van Woonconcept die het verbouwde en indeelde in drie appartementen acht kamers, speciaal bedoeld voor jongeren. Maar ook aan deze laatste functie komt een einde. Het pand staat te koop (2015).

****************************************************************************************************************************************

Iedere week een mooie stad bekijken? Abonneer u op  de Microtoerisme Nieuwsbrief!


Vul uw email adres in en bevestig met 'Subscribe'. U krijgt daarna op dat email adres eerst nog een mailtje dat u moet bevestigen. Pas dan is de inschrijving voltooid.

****************************************************************************************************************************************
Comments