Fotoblog‎ > ‎

0834

Geplaatst 29 nov. 2017 11:27 door Jan Geerling
Heerlijke Engelse Pies voor de Haarlemmerpoort.
klik op de foto's voor een vergroting
Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Amsterdam Haarlemmerpoort Willemspoort
Haarlemmerpoort - Amsterdam

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Amsterdam Haarlemmerpoort Willemspoort

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Amsterdam Haarlemmerpoort Willemspoort

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Amsterdam Haarlemmerpoort Willemspoort

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Amsterdam Haarlemmerpoort Willemspoort

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Amsterdam Haarlemmerpoort Willemspoort

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Amsterdam Haarlemmerpoort Willemspoort

Aangeboden door: Stichting Microtoerisme InZicht Fotoblog Amsterdam Haarlemmerpoort Willemspoort
foto credit: Hendrik Cornelsz. Vroom           De Oude Haarlemmerpoort die in 1838 werd gesloopt.

De Amsterdamse Haarlemmerpoort kreeg uiteindelijk een woonfunctie.

Vanaf 1830 verloor de vesting Amsterdam zijn militaire functie en werd op sommige plaatsen een begin gemaakt met het afgraven van de wallen. Het Haarlemmerplein was een van de eerste plaatsen waar omstreeks 1830 de aarden wal werd weggehaald. De vrijkomende grond werd bij het plein gevoegd, waardoor het plein van vorm veranderde.

Enige jaren later, in 1838, werd ook de oude Haarlemmerpoort met de bijbehorende brug wegens bouwvalligheid gesloopt en vervangen door een nieuwe stadspoort met een nieuwe brug over de stadsgracht. Deze poort, naar ontwerp van Cornelis Alewijn, was in de eerste plaats een accijnshuis. Omdat pas vanaf 1874 stadsuitbreiding buiten de wallen was toegestaan, fungeerden de voormalige bastions in het midden van de 19e eeuw als vestigingsplaats voor de eerste fabriekjes. Het grote neoclassicistische gebouw was daarnaast echter duidelijk bedoeld als nieuwe representatieve toegang tot de stad. Ter ere van de inhuldiging van Willem II werd de naam gewijzigd van Haarlemmerpoort in Willemspoort.

Na de afschaffing van de stedelijke accijns in 1866 bleef de poort (gedeeltelijk) als politiepost in gebruik, hoewel er stemmen voor sloop opgingen. Stemmen die luider werden toen in 1877 de aansluitende en aan de veldzijde gelegen brug in zuidelijke richting werd verplaatst. Sinds dat jaar stond in de middendoorgang een brandspuit opgesteld, terwijl het rechter gedeelte dienstdeed als verblijf voor de brandwacht.

Tot 1961 deed het linkerdeel van de poort dienst als politieposthuis; in 1967 kwam in het gedeelte rechts een afdeling van de Dienst der Publieke Werken. Kort daarna werd het voortbestaan van de poort opnieuw bedreigd door de herschepping van de Haarlemmer Houttuinen in een brede verkeersweg met een aansluiting dwars door de poort. Slopen of verplaatsen was de vraag en het inmiddels vergevorderde verval ging door, totdat het gebouw werd gekraakt. Door de krakers werd met instemming van de buurt vooral gelobbyd voor behoud door middel van een woonbestemming en restauratie en renovatie. Verval werd gekeerd door het dak te bedekken en nieuwe afwatering aan te brengen.

In 1975 werd door de gemeenteraad een restauratiekrediet beschikbaar gesteld, maar subsidie van de rijksoverheid liet op zich wachten. Met de presentatie van woonfunctie voor de poort kwam de restauratiesubsidie beschikbaar. Na een twee jaar durende ingreep werden restauratie en verbouwing van de Haarlemmerpoort begin 1986 voltooid. In het poortgebouw zijn toen acht woningen en een aantal HAT-eenheden ingebouwd. Anno 2017 wordt het gebouw geëxploiteerd door woningcorporatie Ymere, die een aantal woningen gaat renoveren en de begane grond aan een horecaonderneming wil verhuren.

Vinden jullie ook niet dat de Pieman in zijn tentje voor de poort  een bijzonder aandacht trekken reclamebord heeft?

****************************************************************************************************************************************

Iedere week een mooie stad bekijken? Abonneer u op  de Microtoerisme Nieuwsbrief!


Vul uw email adres in en bevestig met 'Subscribe'. U krijgt daarna op dat email adres eerst nog een mailtje dat u moet bevestigen. Pas dan is de inschrijving voltooid.

****************************************************************************************************************************************
Comments