Cacera del tresor de Coneixement del medi per a 5è de Primària.

 
INTRODUCCIÓ
Des de l’antiguitat la humanitat s’ha interessat per saber què s’hi podia trobar més enllà del nostre planeta. Molt s’ha avançat en el coneixement de l’Univers i tu amb aquesta cacera podràs aprendre més i reflexionar sobre l’espai i la conquesta espacial.
 
 
 
 
 
                    PREGUNTES                           RECURSOS A INTERNET
 
1* Quan es va originar l'Univers i com?                               
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_digitaltext/dt/g11e.html
 
2* Què i com són les galàxies?                                            http://www.jouscout.com/astro/galaxies.htm
 
3* Com s'anomena la galàxia a la que pertany la         http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_digitaltext/dt/g11e.html
Terra i per què?        
 
4* Quins tipus d'astres formen el Sistema Solar?               http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_digitaltext/dt/g11e.html
Fes-ne una breu descripció de cadascun.
 
5* Per què els cometes tenen coa?                                   
 
 
6*  Quins són els planetes que conformen el                    http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_digitaltext/dt/g11e.html
Sistema Solar de més a gran a més petit?
 
 
      
7* Quins són els moviments que fan els planetes?           http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_digitaltext/dt/g11e.html
 
 
                        
 
8* Quines són les unitats que se solen usar per                 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_digitaltext/dt/g11e.html
mesurar les distàncies a l'Univers?
 
9* Quins astres han estat visitats pels humans?                 
 
 
10* Què és la contaminació espacial?                               
 
 
 
(Has de respondre totes aquestes preguntes a la llibreta. També ho pots fer amb el processador de textos del Drive) 

 

 LA GRAN PREGUNTA
 
L’exploració espacial ens ha proporcionat grans coneixements sobre l’espai que ens envolta, però també comporta problemes al nostre planeta i grans despeses econòmiques. Què en penses?
Valora els pros i contres i opina si estàs a favor o en contra.
Comments