Imatges que evoquen emocions

especial Silvers !!!! nascuts als 50's
empleats (encara) o despatxats 

Testimonis Persones Protagonistes