1.Heró d'Alexandria (Segle I dC).Precursor de la màquina de vapor amb una joguina:l'eolípila.
LA CIENCIA A GRÈCIA...