۵- بهبود فرایندها

این تنها یک راهنمای برای معرفی بخش هایی از کتاب زنده پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان  است.
برای اطلاعات بیشتر از تماس با مشاور مدیریت دریغ نفرمایید.