با نام و یاد خدا

پیش گفتار

از زمانی كه وب سايت مشاور مديريت را راه اندازی كردم بسياری از همراهان مشاور مديريت از ابهامات خود درباره الزامات استاندارد بين المللي ايزو ۹۰۰۱ و نحوه پياده سازی آن در سازمان ها مي پرسيدند و تا كنون همچنان اين پرسش ها ادامه دارد. البته من هميشه تلاش كرده ام به اين پرسش ها پاسخی راهگشا ارايه دهم. مهمترين اين پرسش و پاسخ ها در قسمت پرسش های متداول وب سايت مشاور مديريت ثبت شده است. ليكن به نظر می‌رسد تنها پاسخ به اين گونه پرسش ها كفايت نداشته و كساني كه به اين پاسخ ها مراجعه می نمايند نمی توانند تمامی نيازهای خودشان را براي پياده سازی مناسب ايزو ۹۰۰۱ در سازمان مرتفع نمايند.

از سوي ديگر تعداد كسانی كه با اطلاع اندك از لايه های اول استاندارد ايزو ۹۰۰۱ نام خود را مشاور، مميز و يا گواهي دهنده گذاشته اند و با ارايه آموزش های ناكافی و حتي  اشتباه، سازمان ها را در پياده سازی اين استاندارد گمراه مي كنند، هر روز بيشتر و بيشتر مي شود نيز اين ايده را در ذهن توسعه بخشيد تا با انتشار اين سامانه بتوانم راهكارهای لازم را براي مديرانی كه مي خواهند خودشان و بدون استفاده از راهنمايی های برخی مشاورين و مميزين نابلد الزامات استاندارد ايزو ۹۰۰۱ را در سازمانشان طرحريزی و پياده سازی نمايند، ارايه دهم.


يادآوری: وب سايت مشاور مديريت در قسمت آسيب شناسی استانداردهای ايزو 9001 در ايران به تفصيل به آسيب هاي وارد شده به نحوه پياده سازي ايزو ۹۰۰۱ در سازمان های ايرانی پرداخته است.

حسین صادق فر - مشاور مدیریت


نحوه تدوين و انتشار این کتاب

تصميم راهبردی مشاور مديريت براي توليد و انتشار اين کتاب اين گونه است كه بخش هایی از آن منتشر خواهد گرديد و سپس با حفظ چارچوپ اصلی و بسته به بازخوردها و پرسش هایی كه از سوي همراهان خود دريافت مي نمايد آن را توسعه خواهد داد. بنابراين اين کتاب همواره كاملا پويا و زنده خواهد ماند و به مرور زمان تكامل می یابد. در اين بين اگر هم تغييرات كلی يا جزیی از سوی سازمان ايزو برای استاندارد ايزو ۹۰۰۱ بوجود آمد اين سامانه نیز از سوی مشاور مديريت متناسب با تغييرات اعلام شده از سوی سازمان ايزو به روز رسانی خواهد گردید.


هدف ديگری كه مشاور مديريت در انتشار اين سامانه زنده دنبال می نماید اين است كه مديران سازمان های مختلف توليدی و خدماتی بتوانند با رجوع به آن بيش از ۸۰٪ نيازهای خود را براي پياده سازی ايزو ۹۰۰۱ مرتفع نمایند و يا حتی بهبود سيستم مديريت كيفيت مبتنی بر اين استاندارد را در سازمانشان در دست گیرند. البته یادآوری این نکته مهم که ایزو ۹۰۰۱ در شروع زیربند ۰-۱ مطرح می کند برای مدیران محترم سازمان ها را بسیار ضروری می دانم و آن اینکه پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت باید یک تصمیم گیری راهبردی (استراتژیک) در سازمان باشد. تجربه مشاور مدیریت نشان داده است این نکته در بسیاری از سازمان های ایرانی به هیچ عنوان مورد توجه نبوده است و وقتی مدیران به دنبال پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت در سازمانشان هستند تصمیم آن را به گونه ای نگرفته اند که ناشی از مطالعات راهبردی سازمانشان باشد و این اقدام به طور کلی ناشی از دلایل دیگر از جمله دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بوده است.

 

حال اگر شما مدیر گرامی پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را برای سازمانتان به عنوان یک تصمیم راهبردی انتخاب کرده‌اید،مشاور مدیریت بسیار خرسند است از اینکه این کتاب زنده را بعنوان راهنمای پیاده سازی به شما معرفی نماید و بی شک در مسير پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱، هيچ گاه از همراهی مشاور مديريت بی بهره نخواهید بود و با ابزارهایی كه در اين سامانه معرفی و بكارگرفته خواهند شد می‌توانید به راحتی با مشاور مديريت در تماس بوده و مسايل خود را با وی در ميان بگذارند. امید است موثر واقع شود.

 

یادآوری مهم: ایزو ۹۰۰۱ معتقد است طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت سازمان تحت تاثير عوامل زير مي باشد:

الف- محيط سازمان، تغييرات و مخاطرات آن محيط

ب- نيازهاي متغير آن

پ- اهداف خاص آن

ت- محصولاتي كه ارايه مي نمايد

ث- فرآيندهايي كه به خدمت مي گيرد

ج- اندازه و ساختار سازماني آن

از سوی دیگر شكل يكسان در ساختار سيستم های مديريت كيفيت يا شكل يكسان در مستندسازی را از جمله اهداف و خواسته هاي اين استاندارد بين المللي نمي داند. بنابراین مشاور مدیریت نیز دانش به اشتراک گذاشته شده در این کتاب را یگانه روش پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ایزو ۹۰۰۱ در سازمان نمی‌داند و از آنجا که زنده بودن این کتاب مهمترین مزیت آن است دریافت نظرات، تجارب پیاده سازی و بهبود سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان های مختلف می‌تواند یکی از ابزار بسیار مهم برای رشد و توسعه این کتاب باشد. تمامی نظرات دریافت شده از سوی خوانندگان محترم به نحو موثر در این کتاب لحاظ خواهد گردید و فهرست تغییرات صورت گرفته بر این اساس و یا هر گونه تغییرات دیگری که مدنظر نویسنده است به صورت کاملا مشخص در خود کتاب اطلاع رسانی خواهد شد. برای تماس با مشاور مدیریت و ارایه نقطه نظرات  خود از فرم ثبت پیام استفاده فرمایید.