Internetowa Sodalicja MariańskaWitamy w witrynie 
dla członków, przyjaciół i sympatyków 
Internetowej Sodalicji Mariańskiej
pod wezwaniem NMP Przyczyny Naszej Radości  i św. Urszuli Ledóchowskiej

***

Więcej o nas w wywiadzie Radia Jasna Góra. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą działalnościa i duchowością:

http://www.radiojasnagora.pl/index1.php?Content=news&referer=ok&id=1951

 

Do ISM może należeć każdy, kto pragnie stać się prawdziwym, wiernym i kochającym „Przyjacielem Maryi”.

Szczególnie jeśli nie ma on możliwości należenia do istniejącej już Sodalicji Mariańskiej, ma ograniczone możliwości uczestniczenia w spotkaniach Sodalicji, bądź w pobliżu jego zamieszkania nie działa żadna Sodalicja Mariańska.

Jeśli jesteś młody, jeśli jesteś małżonkiem bądż osobą samotną opuszczoną przez swojego współmałżonka, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo i czujesz w sobie pragnienie stawania się każdego dnia coraz wierniejszym przyjacielem i czcicielem Matki Bożej, chcesz rozwijać się zarówno intelektualnie jak i duchowo i chciałbyś należeć do wspólnoty sodalicyjnej internetowej napisz do nas:


 

KONTAKT:

 

Każdego, kto w swym sercu poczuje wewnętrzne pragnienie bycia Przyjacielem Maryi i gotowy jest służyć pod Jej świętym sztandarem zachęcamy do kontaktu z nami:

 

Prezes Monika Grygolonek: m.grygolonek@internetowasodalicjamarianska.pl
Wiceprezes ISM Marcin Henrych: henrych@internetowasodalicjamarianska.pl

Moderator ISM o. Mieczysław Łacek: lacek1@poczta.onet.pl

Pierwszym krokiem w formacji jest Aspirantura, następne to Kandydatura i Członkowstwo. Formacja odbywa się indywidualnie i trwa od roku do dwóch, kończy się złożeniem uroczystych ślubowań podczas Pielgrzymki lub Rekolekcji SM. Zainteresowanym, jak również aspirantom i kandydatom przesyłane są drogą elektroniczną teksty formacyjne, modlitwy, nowenny, rachunek sumienia jak również wszelkie informacje organizacyjne. Obowiązkowo każdy z członków winien uczestniczyć w rekolekcjach, jakie organizuje ISM, a także w dorocznej, wrześniowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sodalicji Mariańskiej na Jasną Górę. Dodatkowo charakteryzować się powinien gorącą czcią do Matki Bożej oraz wewnętrzną, stałą pogodą ducha.

FORMACJA:

Trzy główne etapy formacji oraz ich przeżywanie, scharakteryzować można według tajemnic Maryi:

 Aspirantura czyli Zwiastowanie
Jest pierwszym etapem formacji w SM. Aspirant poznaje w tym czasie historię Sodalicji, zapoznaje się z jej ustawami, obowiązkami i Patronami Sodalicji.
 

Kandydatura czyli Nawiedzenie
Kandydat, nie będąc jeszcze członkiem Sodalicji, stara się żyć życiem Sodalicji. Uczestniczy już w  zebraniach, ale bez prawa głosu. Po tym okresie, składa ślubowania sodalicyjne, zawierzając się Matce Bożej i stając się pełnym członkiem Sodalicji.

 

 

Członkowstwo czyli Narodzenie
Sodalis korzysta z pełni praw i przywilejów Sodalicji Mariańskiej, żyje i formuje swoje człowieczeństwo według wzoru Maryi w jego czterech wymiarach: duchowym, umysłowym emocjonalnym i fizycznym.

Monika Grygolonek
 
Ċ
Mieczysław Łacek,
9 gru 2010, 08:32
Comments