הזמנה למפגש להבנת צרכי נתונים של קהילת חוקרי האינטרנט מטעם איגוד האינטרנט הישראלי ובשיתוף עם פורום חוקרי אינטרנט וטכנולוגיה


המפגש יתקיים ביום רביעי, 16 במאי, בשעה 18:00
 באוניברסיטת בר אילן, בניין בית הסטודנט, מתחם 502 חדר 43. (ההזמנה מצורפת). 


פורום חוקרי האינטרנט במסלול מדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן יארח מפגש פתוח בין

חוקרים לצוות מאגר STS של איגוד האינטרנט הישראלי. במפגש נערוך דיון בו ננסה לאפיין יחדיו

מהם הנתונים שיש להנגיש לציבור החוקרים בארץ.

רקע

STS הוא מאגר נתונים על האינטרנט בישראל שהוקם ביוזמת איגוד האינטרנט הישראלי. מטרת

המיזם היא לאפשר לָכל ניתוח והבנה של מערכת האינטרנט בישראל באמצעות שיתוף נתונים

סטטיסטיים באופן חופשי וללא עלות. כחלק מהפרויקט איגוד האינטרנט מעוניין ליזום מחקרים

ומדידות שתוצאותיהם יפורסמו בצורה זאת ובכך יתרמו לידע הפתוח בארץ.

מטרת הפגישה היא להגדיר צרכי נתונים של חוקרים בתחום האינטרנט, כבסיס למחקרים

ומדידות שנבצע בהמשך.

סדר יום

הקדמה

 רקע ומטרות של פרויקט STS והפגישה הנוכחית, הגדרת scope ראשוני .

 הצגת המאגר ומדדים עיקריים (key indicators)

 הצגת המשתתפים ועולם התוכן הרלוונטי אליהם

זיהוי מדדים רלוונטיים

 הצעת מדדים שיוכלו לקדם את מחקרם של המשתתפים

 חשיבה על מדדים שיש להנגיש לציבור החוקרים באופן כללי

 מיפוי המדדים לפי עולם התוכן ואופן המדידה )כינוס וחיבור מדדים קרובים )

מהצעות למדידה

 בחינת ערוצים קיימים לקבלת אינדיקטורים בנושאים אלו

 חשיבה משותפת על אפשרויות שונות לביצוע המדידות

סיכום

 הגדרת המשך הפעילות המתוכננת

 בחינת הצעות לשיתוף פעולה בין חוקרים ובין האיגוד לאיסוף נתונים

 יצירת רשימת אנשי קשר רלוונטיים לחלקים השונים

נספחים

אודות איגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט הישראלי הוקם בשנת 1994 , כגוף בלתי תלוי, הפועל לקידום האינטרנט והטמעתו

בישראל כתשתית טכנולוגית, מחקרית, חינוכית, חברתית ועסקית. האיגוד מנוהל ע"י תשעה חברי

הנהלה, הפועלים בהתנדבות. במסגרת זו, פועל האיגוד לפיתוח ולקידום שירותי תשתית חיוניים

לקיומו של האינטרנט בישראל, לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל ולייצוג ישראל במסגרות בינלאומיות

בעלות חשיבות רבה לקביעת עתיד האינטרנט.

פורום חוקרי אינטרנט וטכנולוגיה

פורום חוקרי אינטרנט וטכנולוגיה הוא גוף שפועל תחת חסותה של התכנית למדע טכנולוגיה

וחברה מטעם אוניברסיטת בר אילן משנת 2004 ביוזמת עדי פז, ענת בן דוד ועדי זמיר ניצן

ובניהולן.

למידע נוסף

אודי אסף | רכז פרויקט STS | איגוד האינטרנט הישראלי | data.isoc.org.il | - 0241

| 240214 udi.assaf@isoc.org.il


כנס חוקרי אינטרנט וטכנולוגיה

הזמנה לכנס

לחץ להגדלה