International Conference on Technics, Technologies and Education

International Conference on Technics, Technologies and Education


International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE , 
Yambol, Bulgaria

Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE,
Ямбол, България

Indexing
Индексиране
SIS logo


FTT Yambol