A New World

De betrekkelijk stabiele wereld tot het einde van de tweede wereldoorlog is veranderd in een onstabiele wereld van continu veranderingen in alle sectoren van de maatschappij. Naast een groeiende diversiteit is er, en dit alleen in de mensenwereld, nu ook een uitgesproken evolutie naar gelijkvormigheid en eenheid. Dit is volop bezig in de economische, financiële en ook politieke wereld. De wereld van de geloofsgemeenschappen zijn ook in die richting aan het evolueren maar in een veel trager tempo dan de andere sectoren van de maatschappij.