DIRECTORI WEB

Recull d'enllaços amb informació diversa sobre l'educació intercultural i sobre el tractament de la diversitat lingüística a les aules Aquest directori web pretén aportar elements de reflexió que ens permetin avançar en la comprensió del fenomen multicultural en un context escolar i, alhora, té l'ambició de promoure la inquietud dels docents per indagar noves fórmules educatives que donin resposta a les necessitats socioculturals i sociolingüístiques de l'entorn immediat.


Organització dels enllaços: La informació s'ha organitzat en diferents apartats i subapartats, amb la finalitat de presentar una informació accessible a la consulta.  Bona part dels llocs web relacionats, van acompanyats d'unes línies de presentació que donen pistes sobre el contingut enllaçat. 

 

Procedència de la informació recopilada: El contingut d'aquest directori web és el resultat d'un treball col·laboratiu de cerca d'informació, realitzat pels alumnes que han participat en les successives edicions  del curs virtual:  Els reptes d'una educació intercultural, impartit des del Campus Virtual d'ACTE, durant l'Escola d'Estiu del 2009 al 2014. Aquí hem aplegat bona part dels enllaços recomanats pels autors de la recerca i això fa que en aquests moments puguem disposar d'un material interessant. 


Aquest recull està en procés de construcció permanent i està previst fer-lo créixer amb la incorporació de noves aportacions realitzades pels visitants d'aquest lloc. Així, doncs, et convidem a participar activament en l'elaboració d'aquest directori.  Les propostes es remeten a la revisió  i aprovació per part de l'administradora del web. 

 

Esperem els teus suggeriments a: educaciointercultural@gmail.com 

 

Comments