Wykonanie obliczeń zgodnie z kolejnością wykonywania działań

INSTRUKCJA:
1. Kliknij START
2. Wybierz postać którą chcesz się posługiwać
3. Kliknij w liczby i działanie które chcesz wykonać jako pierwsze (musisz znać kolejność wykonywania działań). Pojawi się okienko z podświetlonym uprzednio               działaniem. Wpisz wynik działania i naciśnij ENTER. 
4. Przejdziesz do kolejnego wyrażenia w którym musisz postępować jak w pkt. 3.
http://mrnussbaum.com/orderops1/oo2/oo/

Comments