Uporządkowanie rosnące liczb dziesiętnych

INSTRUKCJA:

  • Po uruchomieniu gry pojawią się baloniki z liczbami dziesiętnymi.

  • Przekłuwaj kolejno baloniki zgodnie z zasadą - od najmniejszej do największej liczby dziesiętnej

  • Zadanie rozwiązuj na 6 poziomach trudności. Na końcu pojawią się wyniki


Comments